Peder Eysteinsen Engan
1614?-
Festebonde.

>
       
f
Eystein Engan. Festebonde.
m
Ingrid Olsdatter Engan.

Peder Eysteinsen Engan. Født omkring 1614. Festebonde.
Gift Lussi ???.
Esten Pedersen Høa. Festebonde.
Født omkring 1664 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1614.

Levde 1670 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).
    Peder overtok den andre halvdelen av Engan etter sin mor.

    Den første halvdelen hadde moren overlatt til Ingebrikt, hennes sønn fra første ekteskap med Hans Engan i 1650.

    "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 379).

    Ved kvegskatten i 1657 er bare hans halvbror, Ingebrikt, oppført som bruker av Engan. Han betalte skatt for 23 storfe og hester, 2 geiter og 11 sauer.

    Ved sogneprestenes manntall i 1666 bruker halvbrødrene hver sin halvdel av Engan.
    Gårdens skyld på 1˝ spand motsvarer 4 øre 12 bismermerker hvorav Ingebrikt og Peder bruker 2 øre 6 merker hver.
    [1 spand = 3 øre (bismerpund) – 1 øre = 24 bismermerker].

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 343.

«Gaarde
    Nom. 24 Engen skylder 1˝ spand
 Opsiddere
    Jenbrickt bruger 2 øre oc 6 [bismer]merker er 59 aar.
 Opsiddere
    Peder bruger 2 øre oc 6 [bismer]merker er 53 aar.
    Sønner
        Østen 2 aar».

    "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 97a.

    I 1667 er årlig gjennomsnittsavling satt til 10 tønner bygg og 20 tønner havre, og småtiende er regnet etter 6 mjølkkyr.

    I 1670 er leidangskatten fra Engan oppgitt til ˝ pund smør og 1 pund mjøl, dvs. ca. 3 og 6 kg. Det var slutt med å betale leidangen med ekornskinn. 1

 

  1. Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 379). Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 343. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 97a. Singsåsboka, Bind III, side 95-96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30