Eystein Engan

Festebonde.

>
       
   

Eystein Engan. Festebonde.
Gift Ingrid Olsdatter Engan.
Peder Eysteinsen Engan. Festebonde.
Født omkring 1614.

Biografi - Biography

Festebonde.

Levde fra 1599 til 1647 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).
    Eystein eller kona Ingrid var her fra Engan.

    "
Trondheim lensregnskap 1606-07. Guldals Lehnn (Lensregnskap Trondheims len, eske 4, legg 3, litra 1, bilde 202).

    I 1606 fikk Eystein bygsel på 1 spann, dvs. 2/3 av gården, mot å betale 12 daler i førstebygsel.

    Tomas – som kanskje var bror til Ingrids første mann, Hans, eller Eystein – satt igjen med ½ spann. Engan var altså i realiteten to bruk, selv om Eystein et halvt århundre står som offisiell bygselsmann.

    Koppskatten i 1645 skulle betales for alle som hadde nådd en alder på 12 år.


    "
Koppskatten i 1645, Trondheims Len, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 12).

    Eystein betalte koppskatt for seg, kona og sønnene Hans og Per og for Marit og Ingeborg, døtre eller tauser.

    Skattematrikkelen av 1647 viser for «Sinngsaas Sogenn»:


    "
Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, litra 1, folio 42).

«Effuind Ennge 1½ spd.
    Till Kong. Ma.
  Ko. Ma. bøxlenn».
  Enchenn Hermoe 1½ spd.
    Till Kong. Ma.
  Ko. Ma. bøxlenn».

    Eystein var død da Ingrid i 1650 «godwilligen» ga fra seg halve gården til sønnen Ingebrikt fra hennes første ekteskap. 1

 

  1. Trondheim lensregnskap 1606-07. Guldals Lehnn (Lensregnskap Trondheims len, eske 4, legg 3, litra 1, bilde 202). Koppskatten i 1645, Trondheims Len, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 12). Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, litra 1, folio 42). Singsåsboka, Bind III, side 95-96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30