Lussi ???

>
       
   
Gift Peder Eysteinsen Engan. Festebonde.
Født omkring 1614.
Esten Pedersen Høa. Festebonde.
Født omkring 1664 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

Levde fra 1649 til 1670.
    Peders kone het Lussi. De som senere bærer dette navnet i bygda har dette fra henne.

    Lussi og Peder hadde følgende barn:
Ca. 1664: Esten, gift med I: Kirsti Sjursdatter Høa, II: Eli Hansdatter.
Ca. 1669: Tomas, gift med Berit Hallvardsdatter, til Huset.
Ca. 1670: Gullaug, gift med Ola Larssen Forset, Sørstu'u. 1

 

  1. Singsåsboka, Bind III, side 96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30