Galu Pedersdatter Aas Lunden/Hilmo
1692?-1766

>
ff
Bjørn Pedersen Aas Lunden. Født omkring 1610. Død omkring 1680 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Lensmann.
     
f
Peder Bjørnsen Aas Lunden. Født omkring 1650 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Død omkring 1719 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Lensmann.
 

Galu Pedersdatter Aas Lunden/Hilmo. Født omkring 1692 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Død 1766 på Hilmo, Tydal (ST).
Gift 04.07.1716 i Tydal (ST) Peder Gudmundsen Aas Lunden/Hilmo. Festebonde.
Død 22.09.1745 på Hilmo, Tydal (ST).
Peter Petersen Hilmo/Ramnan Ustgaarden. Husmann.
Født mellom 1730 og 1734 på Hilmo, Tydal (ST).

Biografi - Biography

Født omkring 1692 på Lunden, Aas, Tydal (ST).
Død 1766 på Hilmo, Tydal (ST).
Begravet 13.01.1766 i Tydal (ST). 1

    Galu var datter til lensmannen Peder Bjørnsen Aas.

    Hun ble også kalt Gollo (Gullaug).

    Galu og Peder hadde følgende barn:
Ca. 1715: Peter, han overtok gården. Peter døde i 1785.
Ca. 1719: Gudmund, han var gift med Siri Bersvendsdatter. Gudmund døde i 1768.
1719: Berit.
1721: Ole.
1723: Jon, trolig død før 1728.
1728: Jon, trolig død i 1789.
1730: Peter.
1734: Petter.

    Det var en av de to sistnevnte sønnene som ble gift med Kari Jonsdatter Ramlo i Haltdalen.

    i matrikkelen for 1746 er enken etter Peder (Galu) ført som bruker. Eier er nå justisråd Stie Schøller.

    I skiftet etter hennes mann i 1745 anslo lensmannen at årets avling var 27 tønner. Utsæden var da nærmere 5 tønner.
    Dersom husholdet fikk brukbart matkorn av hele avlingen, var det sjølhjulpen med korn. For 27 tønner korn ville dekke kaloribeholvet til fem-seks voksne personer. I 1762 bodde det 13 personer over 12 år på Hilmo, slik at halve føden kunne komme fra åkeren. Husdyra ga resten av livsgrunnlaget.

    Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

    "
Ekstraskatt Strinda og Selbu fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Selbu prestegjeld, Tydal annex, matrikkelgård no. xxx Kirkevold, side 163.

«Gaardenes Navne og MatriculsNummer:
    Hilmoe
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods:
    Conferentz Raad Schiøller
Mand og Hustrue, Deres Andtal og Navne:
    Peder Pedersen, Lisbeth Joensdatter
Tieniste Karle og Deres Navne:
    Anders Carlsen, gift med Gunild Beersvendsdatter
Andre hos Sig havende Folk og Deres Navne:
    Biundens Gullu Persdatter
Tilsammen.
    5
Gaardenes Navne og MatriculsNummer:
    Hilmoe
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods:
    Ditto
Mand og Hustrue, Deres Andtal og Navne:
    Gudmund Pedersen, Siri Gunnildsdatter
Børn over 12. Aar og Deres Navne:
    Guri, Siri
Tieniste Karle og Deres Navne:
    Joen Halvarsen
Andre hos Sig havende Folk og Deres Navne:
    Marit Ellingsdatter
Tilsammen.
    6
Particulaire Ærindringer:
    Anføres iblant et fattiges tall»-,

    I Peder Hansens manntall samme år er følgende ført som bosatt på Hilmo:
Enken Galu Pedersdatter, Lisbet Jonsdatter, gruvearbeider Anders Carlsen, Gunhild Bersvendsdatter, Gudmund Petersen, Kirsti Henriksdatter, Seri Gudmundsatter, gruvearbeider Jon Halvorsen, inderst Peder Henriksen, Kari Paulsdatter, Marit Elendsdatter, fattig gammelt menneske som føres omkring i bygda, over 90 år gammel.

    Galu satt med gården til hun døde i 1766. Da tok eldstesønnen Peder over. Han døde i 1785 og ble begravet 02.05.1785 (Kirkebok nr. 2, folio 264).

2
    "
Kirkebok Selbu nr. 2, 1757-1801: «Kronologisk liste», folio 18b.

    Gulu Pedersdatter Hildmoe ble begravet «Die Lucharist» (mellom 12. og 19. januar, antagelig 20. dag jul, dvs. 13. januar), 74 år gammel. 3

 

  1. Kirkebok Selbu nr. 2: «Begravede», folio 19.
  2. Tydalsboka, bind 2, side 7.
  3. Ekstraskatt Strinda og Selbu fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Selbu prestegjeld, Tydal annex, matrikkelgård no. xxx Kirkevold, side 163. Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 21.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30