Nora Fredrike Jensine Nielsdatter Kragnæs
1888-1936
Oppvartningsjomfru/husmor.

>
ff
Niels Hansen Grønaas/Rakfjord. Født 1819 på Langstrand, Sletten (Sletnæs), Balsfjord (TR). Død 25.12.1881 i Rakfjord, Tromsøysund (TR). Gårdbruker.
fm
Elen Sophie Johannesdatter Sletnæs/Rakfjord. Født 23.04.1826 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 02.04.1893 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).
mf
Carl Frederik Pettersen Kragnæs. Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Leilending og fisker.
mm
Ane Hansdatter Sandøre/Kragnæs. Født 08.11.1831 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Død 16.07.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
f
Niels Andreas Nielsen Grønaas/Kragnæs. Født 29.10.1855 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR). Død 13.06.1923 i Tromsø (TR). Gårdbruker og fisker.
m
Andrea Kildal Carlsdatter Kragnæs. Født 14.08.1859 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 17.07.1919 i Tromsø (TR). Gårdmannskone.

Nora Fredrike Jensine Nielsdatter Kragnæs. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 23.10.1936 i Oslo (OS). Oppvartningsjomfru/husmor.
Utenfor ekteskap Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører.
Født 25.03.1877 på Straumen, Sakshaug, Inderøy (NT).
Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT). 1
Død 25.11.1916 på Ullevåll sykehus, Kristiania (OS).
Begravet 01.12.1916 i Trondheim (ST). 2
Hildur Aas/Christiansen. Ekspeditrise.
Født 05.11.1910 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO).
Døpt 16.11.1910 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). 3
Død 06.12.1978 i Lier (BU).
Begravet 13.12.1978 i Lier (BU). 4
Gift 31.08.1916 i Bergen (HO) 5 Adolf Johannes Christiansen. Styrmann/Kaptein.
Født 27.02.1890 i Kristiania (OS).
Døpt 27.02.1890 i Grønland, Kristiania (OS). 6
Død 21.02.1945.

Biografi - Biography

Oppvartningsjomfru/husmor.
Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR). 7
Død 23.10.1936 i Oslo (OS). 8
Begravet 28.10.1936 i Oslo (OS). 9

Flyttet 1909 til Bergen (HO).
Flyttet 15.10.1916 fra Bergen (HO) til Kristiania (OS).

    Nora ble født på gården Kragnæs i Tromsøsund Prestegjeld som datter til Nils Andreas Nilsen og Andrea Kildal Carlsdatter.

  "

  "

    Kragnæs (Krakneset) ligger på østsiden av Kvaløya nord for Tromsøya. Noras far kom fra Grønaas i Balsfjord herred. Balsfjorden strekker seg mot sydøst på sydsiden av Tromsøya. Han flyttet med sine foreldre til Rakfjord på Kvaløya ved Kvalsundet nord for Kragnæs i 1868.

  "
Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «Levende Fødte», folio 97, nr. 43.

    Ved Noras dåp var følgende faddere:
Ungkar Peder Hansen Snarby, pige Ane Pauline Nilsdatter Rakfjord, Andreas Nilssen Rakfjord, Josefine Nilssen ibid, Johan Sørensen Skulgarn og Ingeborg Alexandersdatter ibid.

    Hun bodde på Kragnæs da hun ble konfirmert 28.06.1903. Det oppgis at hun ble «Vakcinered mot Kopper» 17.06.1903.

    Nora flyttet til Bergen i 1909 ifølge er folkeregisterkort oppbevart i Statsarkivet i Bergen.

  "
Innførsel i kirkeboken for Korskirken i Bergen. Her nevnes ikke «barnefaren» Julius Aas.

    Da hennes datter ble født i 1910 var Nora – i henhold til kirkebøkene for Fødselsklinikken og Korskirken – «Ugift s/s pige» (s/s = steamskip) og bosatt i Tordenskjoldsgt. 13, Bergen.

    Alvin Andreassen skriver, basert på samtaler med slekten i Tromsø, bl.a.:
 «Nora reiste "som ung sørover for å ta seg arbeid". "Hun var pia på hurtigruta".
   Hun ble gift med en skipsfører i utenriksfart. De kom aldri nordover».

  "
Fra folketetellingen pr. 1.12.1910 - Tordenskjoldsgate 13 i Bergen.

    Ved folketellingen i 1910 for Bergen kjøpstad var Nora innlosjert sammen med sin datter hos familien Mikkelsen. Her fremgår det at datteren hadde blitt registrert med etternavnet Aas!

Husstandsmedlemmer:
  Mikal Mikkelsen - Født 17.08.1866 i Bergen - Gift husfar - Løsrbeider.
  Matilde Mikkelsen - Født 10.08.1867 i Stjørdalen - Gift husmor.
  Anna Mikkelsen - Født 21.08.1889 i Stjørdalen - Ugift datter.
  Henry Mikkelsen - Født 25.07.1903 i Bergen - Ugift sønn.
  Nora Nilsen - Født 30.07.1888 i Tromsøsund, Kragenes - Enslig losjerende - Ugift Dampskibspike.
  Hildur Aas - Født 05.11.1910 i Bergen - Hennes datter.
Leilighet:
  Forhus - 1 etasje - Husleie kr. 260 pr. aar.
Bosted (hus/gård/tomt):
  Tordenskjoldsgate 13 - Vaaningshus -
  4 personlister - 15 tilstedeværende og 19 hjemmehørende personer.

  "
Personliste over folketallet i Bergen 1. desember 1912.

    Ved folketellingen i Bergen 01.02.1912 var Nora bosatt på kvisten i Sandbrogaten 8. Hun oppgav å være kommet til Bergen i 1909, og av yrke var hun «Opvartningsjomfru». Datteren Hildur bodde på dette tidspunkt ikke sammen med sin mor.

  "
Folkeregisterkort for Nora Nilsen utferdiget i Bergen 2. februar 1912.

    Det utstedes et folkeregisterkort for Nora 12.02.1912. Her fremkommer følgende:
Navn: Nilsen, Nora
Fødselsaar og dag: 1888 den 20/7
Fødested: Tromsøsund
Livsstilling: Dampskibspike
Egteskabelig stilling: Ugift
Statsborgerforhold: N
Naar indflyttet til Bergen: 1909
    Med blå skrift skrått opp mot venstre:
G. m. Styrmand Adolf Kristiansen f. 27/2 1890 - ... 31/8-1916 .. Byfogden
  Naar og hvorhen flyttet
Aar Dag - Gate Nr. Etg. Opg. Anmerkning
1910 1/2 - Tordenskjolds [gate] 13
1912 1/2 - Sandbrogt 8 kv.
1912 16/4 - Vetilidsalm[eningen] 25 Kj
1913 15/4
        "" - H[ans] Hauges [gate] 39 I
1914 1/2
1914 15/5 - Fritznersmug[et] 12 I
1914 "" - Nordnes[veien] 24 I
1916 20/10 - Kristiania
    På kortet står det skrevet med gråblyant (vises ikke på kopien) at Hildur f. 05.11.1910 fremdeles bor i Bergen 12.12.1916. Nora flytter til Christiania 20.10.1916.

  "
Utdrag fra «Griegs Adressebok for Bergen» 1915-16, side 193.

    Ifølge «Griegs Adressebok for Bergen» for 1915-16 var Nora da «Dampskibspike» og bodde i Fritznersmuget 13, 1. etasje. «Fritznersmuget gaar i vestlig retning fra Nordnesgt. mot nr. 24 og 26 til Nordnesveien», ifølge adresseboken. Adresseboken er antagelig oppdatert pr. 1914.

  "

    Nora og Adolf giftet seg 31.08.1916 hos byfogden i Bergen.
  «Aar 1916 den 31 Aug blev Notarialforr. avholdt paa Byfogedkontoret til Stiftelse av borgerligt Ægteskab mellem Enkemand Styrmand Adolf Johannes Kristiansen og Pike Nora Fredrikke Jensine Nilsen.
  Forretningen ... av Not. publ. i overvær av Notarial neden.
  For Notarius fremstillede sig:
1, Enkemand Styrmand Adolf Johannes Kristiansen, der legitimerte : .. med Attest fra Sognepræst G. Selmer Stavanger av 26/9 1905 at»
  "

«være født i St. Petri Sogn Stavanger den 27/2 1890 av Forældre Maskinist Ole Andr. Kristiansen og Hustru Severine Olufine Næss. Døbt 20/4 s. A. og Konfirmeret d. 7/9 1905. b. med Attest fra Karlar(?) ... Boende i Stavanger at hans døde Hustru Alfreda Konstance Kristiansen er død d. 14/3 1914 og C. med Attest fra Skifteforv. i Stavanger for at den intet er til Hinder for at han kan indtræ i nyt Ægteskab.
  Han opl. at tilhøre den norske Statskirke.»
  "

«2. Pike Nora Fredrikke Jensine Nilsen, der legitimerte : .. ved Attest fra Sognepræst N W... av 18/4 1907 at være født i Tromsøsundet Præstegj. d. 30/6 1888 av Forældre Gaardsbruker Nils Andr. Nilsen og Hustru Andrea Karlsen, døbt 1/10 s. A. og Konfirm 28/6 1903 .. b, med Attest fra Sognepræst Hagen av 29 ds. for at hun er utmeldt av Statskirken.
  Hun erkl. ikke at være indtraadt i nogen ny Kirke eller Trossamfund.»
  "

  «De erkl. sig ubeslægtede, ubesvaagrede og kennedom av nogen andre Ægteskab eller Forpligtelse til saadant, hvilket bekræftedes av de 2 fremstillede Forlovere:
1 Tyograf Oluf Olsen. 44 Aar. Repslagergaten 1a og
2 Typograf Johan Anton Blomhoff 35 Aar. Øvre Sk...acks[?] vei 1
efter at deris ... .... det med Ægteskaps forbunden Ansvar.
  Efter at den Kgl. Resolution av 10 Oktober 1863 var bleven oplæst for de Ægteskab attraaende Parter blev de i samme Resolution foreskrev. Spørsmaal av Notarius rettet til dem og av dem besvared med Ja!»
  "

  «Da blev de efter av Notarius paa Embeds Vegne og i Kraft av Loven erkl. for rette Ægtefolk.
  Ægtefolkene opgav at vilde ta Bopel i Fritznersvei 13 (Nykirkens Sogn).
  Protokollen blev derefter underskrevet av begge Ægtefolkene samt av Forloverne.
          A. J. Kristiansen Nora Nilsen
          Som Forlovere, Olof Olsson - Johan Blomhoff
Forretningen hermed sluttet» - Notarius navn

  "
Kristiania kommunale folkeregister: «Folketælling i Kristiania den 1. februar 1917».

    «Folketælling i Kristiania den 1. februar 1917» viser at familien nå bor i Havegaten 46 på Kampen.
    Adolf bodde tidligere i Bredbakken 23 i Stavanger. Han kom til Kristiania 17.10.1916 etter å ha forlatt Stavanger to dager tidligere, antagelig med båt.
    Fra folkeregisterkortet til Nora i Bergen vet vi at hun reiste fra Bergen til Kristiania 20.10.1916.
    Noras datter, Hildur, var nå 6 år gammel og ble registrert med etternavnet Christiansen. Noen formell adopsjon er ikke funnet. Hun bodde 12.12.1916 fortsatt i Bergen, og må vel ha flyttet til Kristiania omkring årsskiftet 1916-17.
    Det oppgis at Adolf er Styrmand. I Havegaten bodde de i «3de etage tilhøire (opgang Venstre)». Leiligheten besto av 2 beboelsesrum og kjøkken, husleien var 40 kroner pr. måned. Leiligheten hadde elektrisk lys, levert fra «Kr.a elektricitetsverk».

    13.04.1917 flyttet familien til Thorshauggt. 1, for så allerede 12.07.1917 å flytte til Wilses gate 10, «1 etage tilhøire». Her ble familien boende. Leiligheten besto av 3 beboelsesrom og ett kjøkken. Husleien var 41 kroner pr. måned i 1918, 49 kroner i 1925 og 67 kroner i 1935. Ved folketellingen i 1935 oppgis at Adolf er «Kaptein Stavangerske D/S selskap». Adresseboken for Oslo i 1935 angir at Adolf er «Skibsfører».

  "
Gjensidig testamente opprettet mellom Nora og Adolf 18. oktober 1918. Innført i testamentprotokoll I-8-524 (endret fra protokoll nr. 8 til nr. 9 senere) for 1934-37 etter at Nora døde i 1936.

    18.10.1918 opprettet Nora og Adolf et gjensidig testamente:
  «Gjensidig testamente.
Undertegnede egtefæller styrmand Adolf Johannes Christiansen og Nora Fredrikke Christiansen, født Nielsen, erklærer som vor sidste vilje, at hvis en av os avgaar ved døden uden at efterlate livsarving, skal den længstlevende beholde det hele bo uskiftet og til fuld eiendom i enhver henseende.
                        Christiania, 18 oktber. 1918.
                  A. Christiansen - Nora Christiansen
Undertegnede for anledningen spesielt tilholdte vidner attesterer, at foranstaaende testament efter langsom og tydelig oplæsning blev vedtat av styrmand Adolf Johannes Christiansen og Nora Fredrikke Christiansen som indeholdende deres sidste vilje, hvorefter testamentet blev egenhændig underskrevet av hver av dem ved fuld sans og samling.
                                         D. u. s.
        Jonas Martinius Eliasen - Jakob Andreasen».

    Noras foreldre hadde i 1903 kjøpt Verftsgaten 1 i Tromsø og flyttet dit. Hennes mor døde i 1919 og hennes far i 1923. Søsknene solgte så eiendommen til sine svogre, Hans Wilhelmsen og Lars Lingås. Skjøtet og andre dokumenter ble tinglyst ved et ekstrating som ble avholdt 17.12.1923. Nora ga sin søster Karella, fullmakt til å undertegne nødvendige papirer i forbindelse med salget.

  "

  «4. Tgl. Fuldmagt.
Undertegnede gir hermed Karella Ingebrigtsen fuldmakt til at tegne mit navn på skjøte og andre papirer vedrørende eiendommen efter min avdøde far Nils Andreas Nilsen Værftsgaten 1 Tromsø.
    Kristiania den 6/11-1923. Ærbødigst Nora Christiansen.»

    En kommunal folketelling i Kristiania 01.12.1923 viser at Nora bodde med sin familie i leilighet nr. 2 i Wilses gate 10, Trefoldighet menighet. Hennes mann var styrmann i D.S.B.

  "
Utdrag fra en kommunal folketelling i Kristiania 01.12.1923.

  "
Brodert av Nora, 92 cm bredt og 115 cm høyt.

    Hjemme hos mor og far - Hildur og Alf - hadde vi i alle år et stort bilde på veggen som mormor [Nora Nilsdatter] hadde brodert. Motivet var det norske riksvåpen sammen med det norske flagg. Under den annen verdenskrig var det forbudt å eie slike symboler, så for å unngå å måtte levere broderiet inn til de tysk-kontrollerte myndighetene, ble broderiet pakket inn og lagt underst i vår kjellerbods koksbinge.

  "
Bildet som er tatt 1931 i Vestre Bærum viser fra venstre: Nora, Solveig, «Bitten», Hildur, Andrea, Alf, Paul og Adolf.

    Nora døde 23.10.1936 av «Cirrhosis hepatis Marasm», som betyr at hun døde av en skrumpleversykdom.
- «Cirrhosis»: Sykelig prosess i et organ som fører til at bindveven øker på den aktuelle organvevs
                       bekostning, noe som medfører skrumpning.
- «Hepatos», «Hepatosis»: Vanlig uttrykk for leversykdom eller leverskade.
- «Marasm»: Kraftig generell kraftløshet, avmagring som følge av sykdom, undernæring eller høy alder.

    Hun bodde i Vilsesgate 10, som ligger på venstre side av gaten ovenfor trappen ved Møllergata skole, da hun døde.

  "
Oslo skifterett: Dødsfallsprotokoll Christiania 1936 nr. 1245 I datert 24.10.1936 (side 251).

  "
Dødsannonse i Aftenposten 26. oktober 1936.

    Hun ble bisatt i «Det gamle krematorium» 28.10.1936.

    Dagen etter at Nora døde ble innførsel foretatt i Oslo Skifteretts dødsfallsprotokoll:
«1936 oktober 24. Nr. 1245.
Fru Nora Fredrikke Christiansen, 48 år gl. død den 23. oktober på Lovisenberg sykehus.
Bopel Wilsesgt. 10 I.
Efterlater mann skibsfører Adolf Christiansen, Wilsesgt. 10 I og 1 myndig Datter.
29/10-36 skr. fra adv. Schou + gjens. test. av 18/10 1918. Test. innført i I-8-524.
Anm. v/. mannen og dtr. Fru Hildur Nygaard, Tøiengt. 28.
2/11-36 innkalt(?) mannen 30/11 ????
1/12-36 skr. fra adv. Schou + uskifteDok. Jnr 538/1936.
3/12-36 meddelt attest g??
s. d. [samme dag] ett expl. av § 5 s. ??? ??? samt skr. s. skattefogden, gjenp. Jnr 538/1936.
5/12-36 skr. ny leil. fra adv. Schou, 2/2-37 skr. fra mannen.
3/2 [1937] tilskr. overform. gjenp. se Jnr 538/1936.
9/9-37 opl. dtr. at hun er avdødes barn født før ekteskapet. (?fr. ny skifteforr. -
          Dtr med???, ??? § 4 på uskifteDok. - intet videre å foreta.
10/9-37 meddelt mannen giftetill.
Jnr 122/1937 s. d. innberettet til skattefogden gjenp. Jnr 122/1937.»

  "
Oslo skifterett. Journalsaker - Rekke B. Avd. I. Eske 74 (1936), jnr 538/1936.

    I dødsfallsprotokollen vises det til et «UskifteDok.» med Jnr 538/1936. Dette er en
  «Melding til skifteretten fra ektefelle med ønske å sitte i uskiftet bo»,
datert 05.11.1936. Følgeskrivet fra «Høiesteretsadvokat Aage Schou» datert Oslo 30.11.1936 lyder:
  «Oslo skifteret, 1ste avdeling
    Ad dødsfald 1245/36 I.
    Hoslagt tillater jeg mig at fremsende erklæring fra og staties for gjenlevende mand, skibskaptein Adolf Christiansen. Det bemerkes, at hr. Christiansen har ydet en slægtning et laan stort kr. 5000 for at hjælpe denne. Hr Christiansen finder ikke at kunne ansætte denne fordring til nogen værdi.
    Der er tilskrevet "Fram" om gjenkjøpsværdien av de opførte policer.
    Hr. og fru Christiansen hadde tidligere skjænket indbo til datteren.
                    Ærbødigst
                    Aage Schou»
Brevet er registrert i skifteretten 01.12.1936.
    I søknaden om å få sitte i uskiftet bo, datert 05.11.1936 anføres:
«Undertegnede Adolf Johannes Christiansen
født den 27/2 - 1890, som er ektefelle til den under 23/10 1936
avdøde Nora Fredrikke Christiansen
bopel Wilsesgt. 10 I
ønsker å hensitte i uskiftet bo i henhold til lov av 4. juli 1927 nr. 4, og tør herved anmode om skifterettens erklæring for at betingelsene herfor er tilstede. Med avdøde levet jeg i felleseie».
    Hildur Nygaard føres under «Livsarvingene (adoptivbarn 1)». I en fotnote i formularet anføres:
  «Hvis det er adobtivbarn må angis nærmere oplysninger om av hvem og når adopsjonen er foretatt»,
men slik informasjon mangler!
    Adolf oppgir «Nygaard Tøiengt 28 III» og i parantes «DS "Jæderen" D.S.B. Stavanger» som adresse. Han har altså fraflyttet leiligheten i Wilses gate.
    I en påskrift datert 09.09.1937 erklærer Hildur:
  «Undertegnede erklærer at min stedfar Adolf Christiansen har sittet i uskiftet bo med mit samtykke. - Da han nu skal inngå nytt ekteskap er skifte foretatt.» 10

 

 1. Klokkerbok Inderøy nr. 3: «Fødte og Døbte», folio 51, nr. 40.
 2. Kirkebok Bakklandet (Bakke) - 1916: «E. Døde», side 196, nr. 84
 3. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 24, nr. 165.
 4. Avisannonse, Minnesblad ved begravelsen.
 5. Kopi av protokollutskrift for Bergen byfogd fra Statsarkivet i Bergen.
 6. Kirkebok Grønland nr. 9, «A. Levende Fødte», folio 161, nr. 92.
 7. Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «Levende Fødte», folio 97, nr. 43.
 8. Protokoll i Oslo Byarkiv: Anmeldte døde i Oslo i 1936, løpenr. 48.
 9. Dødsannonse i Aftenposten 26. oktober 1936.
 10. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1900. Kirkebok Tromsøysund nr. 6: «C. Konfirmerede», folio 221, nr. 35. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 24, nr. 165. Brev av 28.10.1995 fra Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen. Folketellingen i 1910 for Bergen Kjøpstad. Kopi av «Personliste over folketallet den 1ste februar 1912». Kopi av «Folkeregisterkort» for Nora som omfatter perioden 1910-18 i Bergen. «Griegs Adressebok for Bergen» for 1915-16. Folketellingene for Kristiania / Oslo i 1917, 1918, 1925 og 1935. Notater fra Evald Rotnes, Kvaløysletta. Alvin Andreassen (Oktober 2003): Kraknes/Verftsgata. Oslo skifteretts testamentprotokoll I-8-524 (endret fra protokoll nr. 8 til nr. 9 senere) for 1934-37. Oslo skifterett: Dødsfallsprotokoll Christiania 1936 nr. 1245 I datert 24.10.1936 (side 251). Oslo skifterett: Journalsaker - Rekke B. Avd. I. Eske 74 (1936), jnr 538/1936.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11