Julius Aas
1877-1916
Styrmann / Dampskipsfører.

>
ff
Ole Pettersen Aas. Født 1799 på Grøt, Haltdalen (ST). Død 19.04.1878 på Vasilimoen Østre, Vasili, Malvik (ST). Inderst, husmann med jord, skindfeltmaker.
fm
Lisbet Olsdatter Aas. Født 1814 på Bønsgarden, Aas, Tydal (ST).
mf
Johan Arnt Møller. Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Død 30.08.1893 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST). Jekteskipper.
mm
Karen Isaksdatter Tonning. Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Tjenestepike.
f
Petter Olsen Aas. Født 09.04.1839 på Patruslia, Stuevold/Stugudal, Tydal (ST). Død 27.11.1905 på Straumen, Sakshaug, Inderøy (NT). Handelsmann.
m
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST). Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST).

Julius Aas. Født 25.03.1877 på Straumen, Sakshaug, Inderøy (NT). Død 25.11.1916 på Ullevåll sykehus, Kristiania (OS). Styrmann / Dampskipsfører.
Utenfor ekteskap Nora Fredrike Jensine Nielsdatter Kragnæs. Oppvartningsjomfru/husmor.
Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR). 1
Død 23.10.1936 i Oslo (OS). 2
Begravet 28.10.1936 i Oslo (OS). 3
Hildur Aas/Christiansen. Ekspeditrise.
Født 05.11.1910 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO).
Døpt 16.11.1910 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). 4
Død 06.12.1978 i Lier (BU).
Begravet 13.12.1978 i Lier (BU). 5
Utenfor ekteskap Laura Jensen. D/S pike / Serveringsjomfru.
Født 24.04.1890 i Hammerfest bysogn (FI).
Døpt 28.05.1890 i Hammerfest bysogn (FI). 6
Død 01.12.1971 på Haukeland sykenus, Bergen (HO).
Reidar Julius Aas/Clausen. Født 10.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO).
Døpt 19.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). 7
Død 17.10.1986 i Rhodos, Hellas.

Biografi - Biography

Styrmann / Dampskipsfører.
Født 25.03.1877 på Straumen, Sakshaug, Inderøy (NT).
Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT). 8
Død 25.11.1916 på Ullevåll sykehus, Kristiania (OS).
Begravet 01.12.1916 i Trondheim (ST). 9

Levde 1900 i Trondheim (ST).
Levde mellom 1910 og 1916 i Trondheim (ST).

  "
Klokkerbok Inderøy nr. 3: «Fødte og Døbte», folio 51, nr. 40.

    I kirkebok for Inderøy finner man at Julius er sønn til handelsmann Peter Aas og hustru Anna Johanna, født Møller.
    Faddere ved hans dåp var Lensmand Peder Tønder og Kone Kristiane Kollin (Viken), Hansiette Engen (Sund), Fredrik Nannestad og Ludvig Berg.

  "
Straumen ligger på vestsiden av sundet mellom Børgin og Trodheimsfjorden.

    Ved folketellingen i 1891 bodde Julius hjemme hos sine foreldre på Strømmen i Inderøy.

  "
Folketellingen 1891. Inderøy herred, Sakshaug skolekrets, tellingskrets 1b Strømmen, husliste 167, skjema 2, Personseddel 1122.

    Julius ble konfirmert 11.09.1892, han bodde hos sine foreldre på Strømmen. Faren oppgis å være landhandler. «Konfirmandens Kristendomskundskab m.v.» var «Meget godt».Det er notert at han ble vaksinert mot kopper 26.08.1877.

    I 1900 bodde Julius i Bakkegata 10, Trondheim. Han var da styrmann. På samme adresse bodde hans bror, Ingvald, som var maskinarbeider. De var begge ugifte og losjerte da hos slektninger, malersvend Rudolf Nielsen (født 1861) og hans kone Inga Therese Nielsen (født 1866), begge født i Trondheim. Det oppgis at Julius og Ingvald bare har oppholdt seg midlertidig i Trondheim, og at de vanligvis bodde på Strømmen (i Inderøy), men nå hadde fast opphold i Trondheim.

  "
Utskrift av et dåpsregister for Bergen fra 1910 som viser at Hildur var datter til Julius.

    I 1910 fikk han datteren Hildur. Ifølge kirkeboken for Kvinneklinikken i Bergen ble hun født 05.11.1910 og døpt 16.11.1910. Hennes foreldre oppgis å være
  «Ugift styrmand Julius Aas, S/S Kong Erik Trondhjem» og
  «ugift S/S Pige Nora Nielsen, Tordenskjoldsg 13 K.K. [Korskirken]».
    Julius var altså i 1910 styrmann på «S/S Kong Erik» og ugift. Ifølge kirkeboken for Bergen var han fra «Trondheim» og født i 1878. Det var som far til Hildur - «barnefaren» - han ga opplysningene til kirkebokføreren.

    Vi finner ikke Julius i folketellingen fra 1910. Ifølge Riksarkivet ble sjøfolk om bord i norske og utenlandske fartøyer i norske havner eller i norsk farvann ført opp i egne skipslister. Disse lister mangler i den publiserte tellingen.

    Han var ifølge Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen, ikke registrert i sjømannsrullene for Bergen, og var heller ikke bosatt i Bergen ved folketellingen i 1912.

  "
En bemanningsliste datert 18. mai 1910 viser at Julius ble født 25. mars 1877, at han nå bodde i Trondheim og var 1. styrmann på dampskipet Kong Erik.

    I den arkiv-avdeling ved Statsarkivet i Trondheim hvor det militære materialet befinner seg, finnes mønstrings- og bemanningslister for Trondheim 1909-10. På listen for D/skipet «Kong Erik» av Trondheim oppføres Julius som 1. styrmann, født 25.03.1877. Dette viser at det fødselsår som er oppgitt i kirkeboken for Bergen er feil, og at det er rett person som er funnet! Det finnes ikke vanlige matrosruller for Trondheim for den tiden, kun nevnte lister og diverse meldingslister.

    «S/S Kong Erik», 1904 - 1955, tilhørte Det Nordenfjeldske Dampskipsselskab AS, Trondheim. Båten ble sjøsatt i 1903 ved A/S Trondhjems mek. Verksted og var på 940 bruttotonn, 570 tonn netto og med 1050 tonn dødvekt. «S/S Kong Erik» var en godsbåt som ble bygget for ruten Trondheim - Hamburg. Den ble solgt til opphugging i 1953.

    Det var lenge vanskelig å finne ut noe mer om Julius Aas. Han nevnes ikke i det hele tatt i Trondheim Folkeregisters flytteprotokoller 1906-16. (Protokollene for 1900-05 var i 1996 utlånt og derfor ikke tilgjengelige.) Videre er han ikke funnet i flytningslistene i kirkeboka for Bakklandet 1901-11, og han er heller ikke gift 1910-11. Vigselslistene for Bakklandet 1910-13 ble også gjennomsøkt uten resultat. Undersøkelser i nabosognet Lademoen 1911-18 var også negative. Samme negative resultat ga boka Norges Skipsførere fra 1930-tallet.

  "
«Trondhjems Adressebok» for 1916 viser at Julius bor sammen med søsteren Lovise (Lova) Kvenild og moren Anna Aas i Nedre Møllebergs Gate 62, i bakgårdens 1. etasje.

    Julius nevnes ikke i adressebøkene for Trondheim før i 1913, noe som vel skyldes at han har vært til sjøss. Han er nå fortsatt styrmann og bosatt i Nedre Møllenbergs gate 62, sammen med søsteren Lovise (Lova) Kvenild og moren, enken Anna Aas. Hun hadde da bodd på denne adressen siden 1909-10, de bodde i bakgården i 1. etasje. I 1914 nevnes ikke Julius, men i 1916 er han han oppført på samme adresse, han oppgis nå å være «D/S-fører».

    Pussig nok finner vi i 1916 også en «Maskinist Julius Aas» i Nedre Møllenbergs gate, men i gatenummer 35. Han må ikke forveksles med «vår» Julius. Denne Julius Aas må være identisk med «Maskinmester Julius Aas» som i 1917 bor i Baahus gate 6 sammen med «Frue» Signe Aas, da han ikke lenger er registrert i Nedre Møllenbergs gate 35.

  "
Utskrift av et dåpsregister for Bergen fra 1915 som viser at Reidar Julius var sønn til Julius og Hildurs halvbror.

    I 1915 fikk Julius sønnen Reidar Julius. Han ble født på Fødselsklinikken i Bergen 10.05.1915 og døpt 19.05.1915. Hans foreldre oppgis å være
  «Ugift Skipsfører Julius Aas, Trondheim» og
  «Ugift S/S pike Laura Jensen, Nedre Stølen 13B M.K. [Mariakirken]».

    Sønnen ble tydeligvis satt bort kort tid etter fødselen og i 1922 adoptert av sine pleieforeldre, kontrollør Ingvald Johan Clausen og hans hustru Berly Johanne Clausen, født Kristiansen.

  "
Utdrag fra Aftenposten 15. august og 1. november 1916.

    Aftenposten, 15.08.1916, side 3:
«Nordenfjeldskes "kong Magnus" grundstødt. - Specialtelegram til "Aftenposten".
        Rørvik, 14de august.
Nordenfjeldskes "Kong Magnus", som gaar i godshurtigrute nordover, er grundstødt søndenfor Stoksund. Skibet var lastet og gik paa med fuld fart. Grundstødningen iagtoges fra hurtigruteskibet "Finmarken", som var lige i nærheden.».
    Julius var antagelig fortsatt skibets kaptein.
    Aftenposten 01.11.1916, side 4:
«To lodser under tiltale.
        Trondhjem, 31te oktober.
Den ene af de to lodser, som tjenstgjorde ved "Kong Magnus" grundstødning for en tid siden, er nu af politimesteren i Uttrøndelagen sat under tiltale for at have vist grov uagtsomhed ved at forlade broen uden at tilkalde styrmanden, skjønt han vidste, at den mastros som stod tilrors, ikke tidligere havde styret efter kompas, samt for at have beruset sig, mens tjenesten forestod, saa han var udygtig til at udføre denne og derfor skyld i grundstødningen.»

  "
Anmeldte dødsfall innført i Aftenposten 28. november 1916. Omtale og dødsannonse i Aftenposten neste dag, 29. november.

    Takk være hjelp fra Liv Skogset Værdal i Inderøy Museums- og Historielag har det blitt klarlagt at Julius døde på Ullevåll sykehus i Kristiania 25.11.1916.

  "
Kirkebok Bakklandet (Bakke) - 1916: «E. Døde», side 196, nr. 84

    Han ble begravet i Trondheim 01.12.1916. Det fremgår av kirkeboken at dødsårsaken var lungebetennelse.

    Bakteriell lungebetennelse behandles i Norge vanligvis med penicillin. Lungebetennelse kan bli svært alvorlig hvis den ikke blir behandlet i tide. Før antibiotika, spesielt penicillin, var tilgjengelig var pneumoni en vanlig dødsårsak også hos yngre.

  "
Trondheim byfogd: Dødsfallsprotokoll 3L9, 1915-17, side 258.

    Det siste skip han førte var «D/S Kong Magnus».

    Hans dødsfall er innført i Trondheim byfogds Dødsfallsprotokoll for 1915-1917:
                «November 1916 nr. 63 - Død 25/11 - [Innført i dødsfallsprotokollen] 29. november:
    «Dampskibsfører Julius Aas 39 aar gl. døde paa Ullevaald sykehus, Kristiania. Avdøde var ungkar. Hans mor enke efter avdød Kjøbmand i Strømmen, Petter Aas, Anna Aas, født Møller, lever og bor Nedre Møllenbergs gate 62 hersted. Desuten efterlater avdøde
    1. Søster fru Lovise Kvennild N. Møllenberg 62. Manden Ingvald Kvenild opholder sig i New York og har ikke underholdt sin hustru siden han reiste for 9 aar siden.
    2. Bror Olaf Aas, 42 aar gl. Wisconsin, Amerika.
    3. Do. Ingvald Aas, 38 aar gl. Portland, Oregon, Amerika.
Dødsattest fra Dr. Sig Dahlstrøm Kristiania.
Anmeldt ved Retten.
    Paa henvendelse til avdødes mor, oplystes, at avdøde ikke efterlater sig hverken bankbok eller værdipapirer av noget slags. Heller ikke eier han nogetsom helst av indbo. Avdøde var ansat i Nordenfjeldske D/Selskaps tjeneste og førte sidste gang D/S "Kong Magnus".
    Efter meddelelse fra Nordenfj. Dampskibsselskap har avd. ved endelig opgjør tilgode 500 Kr. Dette beløp er utbetalt avd.s mor og herværende søster, idet direktør Bull Simonsen stiller sig ansvarlig like ovenfor mulig krav fra de frav. arvinger. Det oplyses, at avdøde hadde adskillig gjæld som i virkeligheten overstiger nævnte beløp.»

    «D/S Kong Magnus» ble bygd av Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg og var på 1101 brutto tons og 671 netto tons.
    Båten ble levert 12.09.1884 som «Anna Woermann» til Carl Woermann, Hamburg, Tyskland I 1885 ble den overført til Afrikanische Dampschiffahrts-Gesellschaft (Woermann-Linie), Hamburg, Tyskland. I 1895 ble den overført til Woermann-Linie GmbH, Hamburg, Tyskland.
    I 1898 ble båten innkjøpt av NFDS, Trondhjem og omdøpt til «Kong Magnus». Båten fikk nytt maskineri i 1911.
    12.12.1917 ble «Kong Magnus» senket av de tyske jagerne «V 100», «G 101», «G 103» og «G 104» i posisjon 59.35 N. 03.40 Ø. på reise fra North Shields til Trondhjem med 920 tonn kull, 196 kolli post og 9 passasjerer. Fartøyet gikk i konvoi fra Lerwick til Bergen. Besetningen ble berget og ført til Hidra av den britiske jageren «HMS Rosalind». 10

 

 1. Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «Levende Fødte», folio 97, nr. 43.
 2. Protokoll i Oslo Byarkiv: Anmeldte døde i Oslo i 1936, løpenr. 48.
 3. Dødsannonse i Aftenposten 26. oktober 1936.
 4. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 24, nr. 165.
 5. Avisannonse, Minnesblad ved begravelsen.
 6. Kirkebok Hammerfest bysogn nr. 9, 1889-97: «A. Levende Fødte», side 9, nr. 18.
 7. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 193, nr. 78. Kirkebok Mariakirken i Bergen nr. B1: «A. Levende fødte», folio 141, nr. 17b.
 8. Klokkerbok Inderøy nr. 3: «Fødte og Døbte», folio 51, nr. 40.
 9. Kirkebok Bakklandet (Bakke) - 1916: «E. Døde», side 196, nr. 84
 10. Kirkebok Sakshaug i Inderøy nr. 730A10, 1879-1914: «C. Konfirmerede 1892», folio 216, nr. 1. Folketellingen for 1601 Trondhjem i 1900. Bemandingsliste for Kong Erik, «Trhjems indrulleringskontor» den 18de Mai 1910. Utdrag «Trondhjems adressebok» 1916 (Aargang 1915 - 1918). Utdrag fra Aftenposten om grunnstøtning, 15. august og 31. oktober 1916. Anmeldte dødsfall innført i Aftenposten 28. november 1918 samt omtale og dødsannonse neste dag. Trondheim byfogt: Dødsfallsprotokoll 3L9, 1915-17, side 258.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11