Adolf Johannes Christiansen
1890-1945
Styrmann/Kaptein.

>
       
   

Adolf Johannes Christiansen. Født 27.02.1890 i Kristiania (OS). Død 21.02.1945. Styrmann/Kaptein.
Gift 09.11.1912 i St. Petri, Stavanger (RO) 1 Alfrida Konstance Abrahamsen. Født 09.09.1890 i Stavanger (RO).
Døpt 23.11.1910 i Stavanger Domkirke (RO). 2
Død 14.03.1914 i Stavanger (RO).
Begravet 19.03.1914 i St. Johannes, Stavanger (RO). 3
Gift 31.08.1916 i Bergen (HO) 4 Nora Fredrike Jensine Nielsdatter Kragnæs. Oppvartningsjomfru/husmor.
Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR). 5
Død 23.10.1936 i Oslo (OS). 6
Begravet 28.10.1936 i Oslo (OS). 7
Gift 1938 Constance Røed. Født 1901 i Imsland.

Biografi - Biography

Styrmann/Kaptein.
Født 27.02.1890 i Kristiania (OS).
Døpt 27.02.1890 i Grønland, Kristiania (OS). 8
Død 21.02.1945.

Flyttet 15.10.1916 fra Stavanger (RO) til Kristiania (OS).
Flyttet 1938 fra Oslo til Stavanger (RO).

  "

    Adolf Johannes ble født i Christiania 27.02.1890, familien bodde da i Bækkegate 4. Han ble døpt i Grønland kirke 20. april. Faddere var Bødker Anton Jensen, mekaniker C. Christiansen, kone Synene Jensen og pige Bolette Johansen.

    Hans foreldre var Ole Andreas Christiansen og Severine Olufine Randine Næs. gift i Vår Frelsers kirke i Christiania 20.10.1889 (Kirkebok nr. 32, 1885-1902: «D: I Ægteskab Indtraadte», folio 56, nr. 74).
    Ole Andreas var født i Stavern 03.10.1843, og bodde da han giftet seg på Fredriksværn og var maskinist på Danpskipet «Kong Sverre» av Horten. Hans foreldre var Christian Jørgen Gulbrandsen og Johanne Kathrine, født Olsdatter. Ved folketellingen i 1865 oppgis Ole Andreas også å ha etternavnet Gulbrandsen. Senere må han ha endret sitt etternavn etter sin fars fornavn.
    Severine var født i Bergen 30.03.1857 og bodde da hun giftet seg i Tomtegata 18, Bergen. Hennes foreldre var soldat Jens Sjursen og Elisabeth Olsdatter.

    Hans far var først gift med Nicoline Gurine Lovise, født Olsen. Hun ble født i Borre (antagelig Horten) 22.05.1842. Hennes foreldre var Even Olsen og Hustru Severine Re... (Kirkebok Borre nr. I4, 1815-45: «Fødte Qvindekjøn 1842», side 155, nr. 36).
    Hennes foreldre bodde adressen Mellem Keisemarkgade 1 i Horten ved folketellingen i 1865. Nicoline Gurine bodde ikke hjemme ved dette tilfelle:
  Even Olsen - Gift husfar - Skibsbygnings Formand - 48 år - Født i Fredrichsværn.
  Severine Birgitte Brønnelsdatter - Hans kone - 49 år - Født i Porsgrunn.
  Emilie Nicoline Evensdatter - Ugift datter - 15 år - Født i Horten.
  Oline Kristine Evensdatter - Ugift datter - 12 år - Født i Horten.
  Johan Henrik Gustav Colbiørnsen - Logerende Skibsbygger - 39 år - Født i Tønsberg.
    Ole Andreas og Nicoline Gurine fikk sønnen Bernhard 29.04.1879 (Kirkebok Horten nr. 3, 1878-87: «A. Levende Fødte 1879», side 11 nr. 51). Det er uklart når Nicoline Gurine døde, men deres sønn, Bernhard, døde i Oslo 12.13.1945.

    Ole Andreas flyttet til Stavanger med sin andre hustru og sønnen Adolf Johannes hvor de fikk sønnen Sverre Alexander 01.03.1892. Ole Andreas døde her 21.10.1898. Sverre levde da hans halvbror, Bernhard, døde i 1945.

    Ved folketellingen i 1900 finner vi Adolf Johannes med sin mor og bror bosatt på Hetland Præstegaard. Moren lever av egne midler. Her bor også skomakersvenden Oluf Olsen, angiverlig født i 1868. Han er trolig identisk med den Oluf Andreas Olsen, født 1870, også skomakersvend, som hun giftet seg med 22.03.1902 i Vår Frues kirke i Hetland.

    Oluf og Severine fikk datteren Anny Olufine 02.07.1902.

    Adolf ble konfirmert i St. Petri kirke i Stavanger 17.09.1905. Han bodde da på «Waisenhuset». Der bodde også hans bror, Sverre, da han ble konfirmert året etter.
    «Waisenhus» er den eldre betegnelsen på et barnehjem for foreldreløse. Ordet «Waisen» kommer fra tysk og betyr foreldreløs. Waisenhuset in Stavanger, kalt «Bethania Waisenhus», ble grunnlagt av Lars Oftedal i 1877 på Bergeland i Stavanger. Det var spredt på 8 hus med opptil 12 barn i hvert hus, som ble drevet av en «tante».

  "

    Folketellingen for Stavanger kjøpstad i 1910 viser at Adolf allerede har blitt 1. styrmann, kun 20 år gammel! Han bodde sammen med sin mor, stefar, bror og halvsøster i Haukelidgate 70.

    09.11.1912 giftet Adolf seg med Alfrida Konstance Abrahamsen i Stavanger. Han oppgis å være «Styrmand», hun «Forretningsdame», De bodde i Hornklovesgate 12. Forlovere var Jacob Bergesen, Kongstonsgt. 32 og Kristian Nilsen, Vinkelgt. 18.
    Som Adolf ble hun konfirmert i 1905, og bodde også hun da på Waisenhuset! Så de to kjente hverandre sikkert fra tidligere!
    Alfrida ble født 09.09.1890 i Stavanger, hennes foreldre var «Dokarb.» Abraham Alfred Abrahamsen og hustru Kristine Hansdatter, begge født i 1863.
    Hun døde allerede 14.03.1914 i Stavanger av «Tæring», dvs. tuberkulose.

    Adolf og Nora giftet seg hos Byfogen i Bergen 31.08.1916. Forlovere var Olof Olsson og Johan Blomhoff.

  "
Kristiania kommunale folkeregister: «Folketælling i Kristiania den 1. februar 1917».

    «Folketælling i Kristiania den 1. februar 1917» viser at familien nå bor i Havegaten 46 på Kampen.
    Adolf bodde tidligere i Bredbakken 23 i Stavanger. Bredbakken går østover fra Kongensgate ved Breiavannet. Han kom til Kristiania 17.10.1916 etter å ha forlatt Stavanger to dager tidligere, antagelig med båt.
    Fra folkeregisterkortet til Nora i Bergen vet vi at hun reiste fra Bergen til Kristiania 20.10.1916.
    Noras datter, Hildur, var nå 6 år gammel og ble registrert med etternavnet Christiansen. Noen formell adopsjon er ikke funnet. Hun bodde 12.12.1916 fortsatt i Bergen, og må vel ha flyttet til Kristiania omkring årsskiftet 1916-17.
    Det oppgis at Adolf er Styrmand. I Havegaten bodde de i «3de etage tilhøire (opgang Venstre)». Leiligheten besto av 2 beboelsesrum og kjøkken, husleien var 40 kroner pr. måned. Leiligheten hadde elektrisk lys, levert fra «Kr.a elektricitetsverk».

    13.04.1917 flyttet familien til Thorshauggt. 1, for så allerede 12.07.1917 å flytte til Wilses gate 10, «1 etage tilhøire». Her ble familien boende. Leiligheten besto av 3 beboelsesrom og ett kjøkken. Husleien var 41 kroner pr. måned i 1918, 49 kroner i 1925 og 67 kroner i 1935. Ved folketellingen i 1935 oppgis at Adolf er «Kaptein Stavangerske D/S selskap». Adresseboken for Oslo i 1935 angir at Adolf er «Skibsfører». Ved folketellingen i 1936 har han flyttet fra Wilses gate.

    18.10.1918 opprettet Nora og Adolf et gjensidig testamente.

    Adolf var kaptein i «Det Stavangerske Dampskibsselskab» fra 1926. Han førte følgende båter:
«Ulsnes», «Tungenes», «Jæderen», «Christiania» og «Austri».

    Han var i 1933 kaptein på «D/S Jæderen» som tilhørte Det Stavangerske Dampskibsselskab i perioden 1922 - 1955. Båten ble bygd i 1918 med navnet «Saloniki» for rederiet Røgenæs N, Haugesund. «Jæderen» havarerte i Kampingebukten 17.01.1947 på reise fra Gdynia til Stavanger med kull, men ble brakt flott etter 2 dager med store skader i forskipet. Den eides av Kaspar Nilsen, Sand, i perioden 1955 - 1959 og ble så solgt til Nederland for opphugging i juni 1959.

    Nora døde i 1936. I en søknad til skifteretten om å få sitte i uskiftet bo datert 05.11.1936 oppgir han som adresse «Nygaard Tøiengt 28 III» og i parantes «DS "Jæderen" D.S.B. Stavanger». Han har altså fraflyttet leiligheten i Wilses gate. I en påskrift datert 09.09.1937 erklærer Hildur:
    «Undertegnede erklærer at min stedfar Adolf Christiansen har sittet i uskiftet bo med mit samtykke. - Da han nu skal inngå nytt ekteskap er skifte foretatt.»

    I 1938 giftet Adolf seg igjen med Constance Røed, født 1901 i Imsland og flyttet til Stavanger.

    Høsten 1944 ble rederiet rammet av en rekke ulykker. Den første rammet «Christiania», som etter Bergens-katastrofen hadde avløst «Kong Sverre» i hurtigruten på Nord-Norge. Skipet gikk i denne ruten da det 19. oktober støtte på magnetiske miner i Åramsundet og ble så sterkt skadet at det måtte legges opp. Skipet lå i Hjørundfjorden ved Ålesund resten av okkupasjonstiden. Adolf førte «Christiania» før han overtok «Austri». Det er derfor mulig at han var kaptein på «Christiania» da dette hendte.

    13. november 1944 ble «Saude» i nattruten pårent av en tysk ubåt i Vatlestraumen og sank. Alle ombort ble reddet.

    24. januar 1945 ble «Tungenes» beskutt av tyske batterier på Lista ved et mistak. Skipet fikk så stor skade at mannskapet måtte forlate det, og gikk senere til bunns. Alle ombord kom velberget til land.

9
  "
Fra Aftenposten 22. og 27. februar 1945.

    En tid senere, 21. februar, ble så «Austri» med Adolf som kaptein angrepet av britiske fly sør for Lervik på Stord mens skibet gikk i nattruten. Det ble satt i brann og sank. 9 norske passasjerer, Adolf og ytterligere 8 i besetningen, 17 russiske kvinner og et ukjent antall tyske soldater mistet livet.
    Adolf ble skutt i hodet da han forsøkte å sette ut en livbåt.

    Blandt de som misten livet i tjenesten oppgir jubileumsskriftet ved 100-års jubileet i 1955:
«IN MEMORIAM
Omkomne manskaper i krigen 1940-1945.
...
D/s «AUSTRI» 21. februar 1945.
Kaptein Adolf Christiansen - f. 27. februar 1890.
1. styrmann Jørgen Moe - f. 24. mars 1900.
Los Leif Stapnes - f. 9. januar 1916.
Maskinsjef Sigurd Hana - f. 4. april 1885.
2. maskinist Olaf Bjelland - f. 3. februar 1900.
Donkeymann Olaf Lunde - f. 17. oktober 1905.
Båtsmann Sigurd Sørensen - f. 22. januar 1907.
Matros Tormod Våge - f. 3. august 1910.
Matros Ingolf Nilsen - f. 27. mars 1925.

  "
Utdrag av «Våre Falne 1939-1945» - Første Bok - Side 409.

    I «Våre Falne 1939-1945» står det:
«CHRISTIANSEN, ADOLF, skipsfører, Stavanger. Født 27. februar 1890 i Oslo, s. av maskinist Ole Andreas Christiansen, f. 1845 i Horten, og Severine Olefine f. Næss, f. 1860 i Bergen. Gift 1938 i Oslo med Constance Røed, f. 1901 i Imsland. 1 pleiebarn. Middelskole, styrmanns- og skipsførereksamen. Var med i illegalt arbeid. Omkom da d/s Austri ble senket av fly 21. februar 1945 utenfor Lervik på Stord. Omtalt i Norges Skibsførere 1933-1935, side 133». 10

 

 1. Kirkebok St. Petri, Stavanger, nr. A24, 1900-21: «D. I Ægdeskab Indtraadte», side 115, nr. 101.
 2. Kirkebok Stavanger Domkirke nr. A29, 1889-1902: «A. Levende Fødte», side 28, nr. 107.
 3. Kirkebok St Johannes, Stavanger, nr. A5, 1898-1919: «E. Døde», side 157, nr. 21.
 4. Kopi av protokollutskrift for Bergen byfogd fra Statsarkivet i Bergen.
 5. Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «Levende Fødte», folio 97, nr. 43.
 6. Protokoll i Oslo Byarkiv: Anmeldte døde i Oslo i 1936, løpenr. 48.
 7. Dødsannonse i Aftenposten 26. oktober 1936.
 8. Kirkebok Grønland nr. 9, «A. Levende Fødte», folio 161, nr. 92.
 9. Folketellingen i 1900 for 0301 Kristiania Folketellingene for Kristiania / Oslo i 1917, 1918, 1925 og 1935. Adressebøker for Kristiania / Oslo.
 10. Folketellingen for år 1900 for 0301 Kristiania. Kirkebok St. Petri, Stavanger nr. A21, 1894-1917; «C. Konfirmerede», side 117, nr. 22. Folketellingen i 1910 for Stavanger Kjøpstad. Oslo skifterett. Journalsaker - Rekke B. Avd. I. Eske 74 (1936), jnr 538/1936. Bergens Sjøfartsmuseum. Våre falne, bind I, side 409. Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855 - 12. Februar 1955.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11