Anne Marie Andersdatter Sandem
1812-1889

>
ff
Niels Olsen Bilett. Født omkring 1749. Død 21.12.1824 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Husmann.
fm
Anne Maria Andersdatter. Født omkring 1757. Død 1807 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
   
f
Anders Nielsen Bilett. Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Soldat.
m
Ingeborg Olsdatter.

Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Gift 09.09.1837 i Trøgstad (ØF) 1 Ole Olsen Garsrudplassen. Husmann.
Født 16.03.1811 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 24.03.1811 i Løken, Høland (AK). 2
Død 25.02.1839 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Begravet 03.03.1839 i Trøgstad (ØF). 3
Andreas Olsen. Handelsgartner.
Født 28.11.1837 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Døpt 17.12.1837 i Trøgstad (ØF). 4
Død 16.04.1891 på Høgda, Langbrekke, Eidsberg (ØF).
Begravet 24.04.1891 i Eidsberg (ØF). 5
Gift 01.06.1841 i Eidsberg (ØF) 6 Frants Olsen Sandem. Husmann på Vandogg.
Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 25.01.1814 i Løken, Høland (AK). 7
Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). 8
Begravet 12.12.1902 i Eidsberg (ØF).
Maren Oline Frantsdatter. Født 24.08.1841 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 19.09.1841 i Eidsberg (ØF). 9
Død 1892 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet i Eidsberg (ØF).
Johanne Sofie Frantsdatter. Født 10.11.1843 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 26.11.1843 i Eidsberg (ØF). 10
Død 13.07.1923.
Anne Lovise Frantsdatter. Født 16.01.1846 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 25.01.1846 i Eidsberg (ØF). 11
Død 10.10.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 18.10.1849 i Eidsberg (ØF). 12
Caroline Helene Frantsdatter. Født 20.01.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 18.02.1849 i Eidsberg (ØF). 13
Død 19.12.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 29.12.1849 i Eidsberg (ØF). 14
Anne Lovise Frantsdatter Sandem. Født 26.12.1850 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 12.01.1851 i Eidsberg (ØF). 15
Død 17.12.1936 i Oslo (OS). 16
Begravet 21.12.1936 i Oslo. 17
Hanne Caroline Frantsdatter. Født 09.03.1854 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 19.03.1854 i Eidsberg (ØF). 18
Død 1912 på Fossum pleiehjem, Eidsberg (ØF).
Ove Frantsen. Skomaker, gårdbruker.
Født 24.06.1858 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 18.07.1858 i Eidsberg (ØF). 19
Død 03.11.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.11.1895 i Hærland, Eidsberg (ØF). 20

Biografi - Biography

Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.10.1812 i Eidsberg (ØF). 21
Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.05.1889 i Eidsberg (ØF). 22

Flyttet 09.11.1833 fra Eidsberg (ØF) til Trøgstad (ØF). 23
Flyttet 01.04.1841 fra Trøgstad (ØF) til Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF). 24
    Anne Marie ble ifølge kirkeboken født på en «Lekumplass». Da hun ble døpt var følgende faddere: Berte Højerdal (under Lekum), Ingeborg Lekum, Guldmund Moen, Ole Thorersen Moen og Ole Ruud.

    I skoskattelista fra 1711 føres det opp under Lekum to husmannsplasser, hvor det bodde en enkemann og en annen mann med sin hustru og datter. Den ene av disse plassene var nok den som i matrikkelen av 1723 kalles «Saugdahlen», men som i 1708 og senere kalles Lekumdalen. Det er etter alt å dømme den samme plassen. Hvor den lå er det vanskelig å fastslå. Et hus som i nyere tid sto like opp for den øvre fossen, rett nedenfor Høyendal, kaltes til daglig Lekumdalen. Huset sto til ut i siste halvdel av 1900-årene. Ifølge Kristian Nygaards brev ble Anne Marie født på Sagstua under Lekum. Gårdshistorien oppgir at Lars Nilsen (ca. 1784-1847) og Kari Torersdatter (ca. 1790-1827), som giftet seg våren 1817, kom til å bo på en Lekumplass som mjølnerfolk i mange år. Da Kari døde i 1827, ble bostedet kalt for «Saugstuen», sannsynligvis et annet navn på «Lekumdalen». I 1818 og 1828 sies de å bo på Høyendal, noe som tyder på at stedsnavnene ble brukt om hverandre.

    Anne Marie eller hennes foreldre nevnes ikke under Lekum i Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen», Bind IV. I kirkeboken er «Lekumplass» tilført senere samtidig som en Berte Højerdal er en av fadderne. Berte Høyerdal skulle kunne var Anne Maries mormor.

    Ved skiftet etter hennes farfar i 1824 oppgis det at Anne Marie er 12 år gammel, og at hun bor med sin mor på en Langebrekke plass. De har vel flyttet hit noen tid etter at hennes far døde så ung allerede i 1813.

    I et brev Kristian Nygaard skrev til sin niese, Marit Helene Lovise Nygaard, står det:
«Det var dengang skikk at barn og ungdom møtte fram på kirkegulvet til overhøring. Jeg fikk lov å følge med lenge før jeg hadde lært å lese. Var ikke mere enn 5 år den første gangen, men budene og fader vår kunde hun. Bestemor gikk på omgangsskole for Jakob skolemester men å regne og skrive lærte hun ikke. Denne Jakob skolemester var på sine gamle dager fattiglem på Vandug og døde ca. 1866. Bestemor har sikkert hatt gode evner og ellers ett greit og fint og dyktig menneske. Jeg tror det var hennes gode stell som holdt Sandem ved like. I de siste 10 år av sitt liv var hun skrøpelig og kunne lite utrette, men når hun var borte viste det sig at det var hun som hadde holdt hjemmet sammen. Hun var god og omsorgsfull, men var streng hvis vi barnebarn var uskikkelig, glad i sang, og det har vært hennes etterkommere tilgode. I sitt lange samliv hadde mange motganger og trange kår, men aldri ett vondt ord dem i mellom, de levde lykkelig sammen. Huset eide de og haven om sommeren var herlig syntes vi barnebarn, vakker og velstelt med apaler og bærbusker, blomster og lysthus. Om kvelden og søndag formiddag leste og sang de i salmeboken. Det var en gammel skikk på Sandem og holdt sig så lenge bestemor levde.
    Bestemor døde på Sandem 7. mai 1889 og er begravet på Eidsberg kirke.
    Velsignet være hennes minde.»
    Meget av underlaget til dette brevet skriver seg antagelig fra notater gjort av hennes dattersønn, lærer Martin Christiansen Sandem (1876-1943).

    Anne Marie ble konfirmert i 1828. Presten ga henne karakteren «godt». Hun bodde da fortsatt sammen med sin mor på Langebrekke plads. I kirkebokens kolonne «Forældrenes eller Huusbondens, Pleieforældrenes Navn og Boepæl» anføres:
    «Hos Moderen Ingeborg Olsdatter Langebrekke plads».
I kolonnen «Naar og af hvem vaccineret» anføres «Af Smith n Kopper af 16. August 1823».

    Antagelig flyttet Anne Marie til Vandogg før 1830. 31.01.1830 døpte Mathis Christensen og Anne Iversdatter på Langebrekke plads (Trippestad) sønnen Syver. Bland fadrene finner vi Anne Maria Andersdatter Vondoug. Syver og hans bror Johan er faddere når Anne Marie og Frans døper flere av sine barn etter at de har flyttet til Sandem under Vandogg. Johan Peter Kjøstelsen (1816-1864) fra Brødremoen og hans kone Berthe Maria Hansdatter (1817-1896) overtok den vestre delen av Vandogg fra hennes far Hans Larsen ved delingen av gården i 1842. De er begge faddere når Anne Marie og Frants døper datteren Anne Lovise i 1846.

    Anne Marie flyttet til Trøgstad i 1833.

    Da hun giftet seg med Ole Olsen Garsrudplassen i 1837 var hun 25 år gammel. Begge bodde da på Skibsrud. Ole døde imidlertid allerede to år senere.

    Anne Marie giftet seg så med Frants som var bror til Ole i 1841. Hun var da 28 år gammel og ble oppgitt å være fra Edsberg. Hennes far oppgis å være Anders Nielsen.

    Sammen med Frants hadde hun følgende barn:
1841: Maren Oline, gift med Mathis Olsen fra Rakkestad, død 1892 på Brandsrud.
1843: Johanne Sophie, gift med Kristian Anton Johansen, Sandem.
1846: Anne Lovise, død 1849 i «Strubehosta» (difteri?).
1849: Caroline Helene, død samme år i «Strubehosta».
1850: Anne Lovise, gift med Ole Anton Nygaard fra Askim, til Kristiania.
1854: Hanna Caroline, gift med Hans Olsen, død 1912 på Fossum.
1858: Ove, til Skarpsno, senere til Bamsrud.

25

  "
Bildet er tatt i Tøyengaten 28, muligens omkring 1915. Ifølge Karoline Nygaard viser bildet: «Mor, mig, tante Johanne, Solveig, tante Mari, Fredrik». Fra venstre har vi derfor Anne Lovise Frantsdatter (1850-1936), Karoline Nygaard (1873-1953), Johanne Sofie Frantsdatter (1843-1923), Solveig Nygaard (1905-1988, gift Fjeldstad), Sissel Marie Halvorsdatter Berg Søndre (1861-1941) og Fredrik Nygaard (1880-1960). Anne Lovise og Johanne Sofie var døtre til Anne Marie og Frants på Sandem. Sissel Marie var gift med deres bror, Ove. Anne Lovise var mor til Karoline og Fredrik. Fredrik var far til Solveig.

    Anne Marie døde av «Brystsyge» på «Sannem (Vandogg)» i 1889, 76 år gammel. Fødested oppgis til «Lekumpl.»

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 6: «Copulerede», folio 398, nr. 14.
 2. Kirkebok Høland nr. 6, folio 129, nr. 31: «Fødde».
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 6: «Døde Mandkjøn», folio 238, nr. 12.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 6: «Fødte», folio 302, nr. 59.
 5. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 237.
 6. Kirkebok Edsberg nr. 8: «C. Ægteviede», folio 253, nr. 7.
 7. Kirkebok Høland nr. 6: «Fødte», folio 148, nr. 18.
 8. Kirkebok Eidsberg nr. I14, 1902-19, «E. Døde», folio 252.
 9. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 80, nr. 62.
 10. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 96, nr. 71.
 11. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 115, nr. 5.
 12. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Begravede og Dødfødte», folio 282, nr. 62.
 13. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 5, nr. 21.
 14. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Begravede og Dødfødte», folio 283, nr. 78.
 15. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 42, nr. 3.
 16. Dødsannonse i Aftenposten, 19. desember 1936.
 17. Minnesblad ved begravelsen.
 18. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 105, nr. 36.
 19. Kirkebok Eidsberg nr. 10A: «A. Døbte», folio 31, nr. 103.
 20. Kirkebok Eidsberg (Hærland) nr. II 1: «E. Døde», folio 170, nr. 11.
 21. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døbte», folio 32.
 22. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 232, nr. 13.
 23. Kirkebok Trøgstad nr. 7: «Tilgangs-Lister», folio 613, nr. 41.
 24. Kirkebokk Trøgstad nr.. 7: «Afgangs-Lister», folio 569, nr. 7.
 25. Kirkebok Edsberg nr. 7: «Confirmerede Piger», folio 281, nr. 20. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II side 43, Bind IV side 152, 158.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26