Frants Olsen Sandem
1814-1902
Husmann på Vandogg.

>
ff
Frants Larsen Ruud Østre. Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Reservedragon.
fm
Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
mf
Ole Olsen Hvammer. Født 1745 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF). Død 1801 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Bonde og gaardbeboer.
mm
Marthe Johannesdatter Hvammer. Født 1748 på Guldberg, Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1813 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK). Husmann.
m
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).

Frants Olsen Sandem. Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Husmann på Vandogg.
Gift 01.06.1841 i Eidsberg (ØF) 1 Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.10.1812 i Eidsberg (ØF). 2
Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.05.1889 i Eidsberg (ØF). 3
Maren Oline Frantsdatter. Født 24.08.1841 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 19.09.1841 i Eidsberg (ØF). 4
Død 1892 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet i Eidsberg (ØF).
Johanne Sofie Frantsdatter. Født 10.11.1843 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 26.11.1843 i Eidsberg (ØF). 5
Død 13.07.1923.
Anne Lovise Frantsdatter. Født 16.01.1846 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 25.01.1846 i Eidsberg (ØF). 6
Død 10.10.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 18.10.1849 i Eidsberg (ØF). 7
Caroline Helene Frantsdatter. Født 20.01.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 18.02.1849 i Eidsberg (ØF). 8
Død 19.12.1849 på Vandogg plass, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 29.12.1849 i Eidsberg (ØF). 9
Anne Lovise Frantsdatter Sandem. Født 26.12.1850 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 12.01.1851 i Eidsberg (ØF). 10
Død 17.12.1936 i Oslo (OS). 11
Begravet 21.12.1936 i Oslo. 12
Hanne Caroline Frantsdatter. Født 09.03.1854 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 19.03.1854 i Eidsberg (ØF). 13
Død 1912 på Fossum pleiehjem, Eidsberg (ØF).
Ove Frantsen. Skomaker, gårdbruker.
Født 24.06.1858 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 18.07.1858 i Eidsberg (ØF). 14
Død 03.11.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.11.1895 i Hærland, Eidsberg (ØF). 15

Biografi - Biography

Husmann på Vandogg.
Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 25.01.1814 i Løken, Høland (AK). 16
Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). 17
Begravet 12.12.1902 i Eidsberg (ØF).

Flyttet fra Løken, Høland (AK) til Trøgstad (ØF).
Flyttet 01.04.1841 fra Trøgstad (ØF) til Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF). 18
Flyttet fra Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF) til Rådalen, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Flyttet mellom 1840 og 1849 fra Rådalen, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF) til Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

  "
Frants fotografert omkring århundreskiftet.

    Da Frants ble døpt var følgende faddere: Gunild Maria Garsvig, Sophia Jørgensdatter Knold, Ingebret Guldbrandsen Garsvig, Per Albretsen Komnes (østre) og Ole Christiansen Komnes.

    I henhold til «Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen», Bind II, kom Frants fra Ruud i Båstad. Dette er feil. Derimot kom hans far, Ole Frantsen, fra Ruud «Østen Aasen» i Trøgstad.

    Han ble konfirmert i Trøgstad den 27.09.1829, og under foreldrerubrikken angis «Ruud». Han har vel derfor flyttet til slektninger av sin far som antagelig fortsatt bodde på Rud.

  "

    I et brev hans barnebarn, Kristian Nygaard, skrev til sin niese, Marit Helene Lovise Nygaard, forteller han:
    «Min morfar hette Frans Olsen og var født på Komnes i Høland den 17. januar 1814. Han hadde flere søsken.
1. Ole som var gift med bestemor i hennes første ekteskap.
2. Kristian som var far til vaktmesteren på Bodsfengslet, Ole Chr. Olberg.
3. Marte Marie. Der har vært flere søsken, noen reiste til Amerika.
    Bestefars foreldre har nok flyttet flere gange og bodd flere steder i Høland og Båstad. De har også bodd på Seter i Båsta. I min mors (Anne Lovise Frantsdatter) oppvekst bodde familien på Olbergen i Høland og fars familie i Eidsberg. Det var en del omgang mellom bestefars slekt i Høland og hans familie i Eidsberg. Husker mor fortalte at hun og hennes søster gikk tilfots for å besøke.
    Da bestefar og de andre brødrene blev voksne måtte de ut for å arbeide. Ole var den eldste og tok arbeide på Brandsrud ved Momarken. I tiden 1820-30 var det livlig på Momarken. Det var markedsplass og eksersisplass. På Momarken samlet ungdommene sig til dans og morro. Hit fant også brødrene Ole og Frans fra Høland veien. Her traff de ei jente fra Eidsbergbygda som de begge blev glad i. Det blev slik at Ole gikk av med seieren. En søndag i 1837 blev det lyst til ekteskap i Eidsberg kirke for ungkar Ole Olsen Brandsrud og Anne Marie Andersdatter Lekumplass. De bosatte seg på Brandsrud. Deres eldste sønn Andreas kom til verden den 28. november 1837. Desverre døde Ole etter ett års tid.
    Frans hadde ved den tid reist hjemmefra. Det var mange som hadde reist til Amerika, men Frans reiste til Kongsberg for å søke arbeide der. Sølvverket som hadde vært nedlagt, men var satt i arbeide igjen (1805-1815) og hadde en fin periode til 1830-40, og hadde bruk for folk. Frans var der 1 års tid, men lengtet hjem, det var nok noe annet som drog (den unge enken). Dette har han selv fortalt. Reisen frem og tilbake til Kongsberg foregikk tilfots.
    Det tok ikke lang tid før de giftet sig antagelig 1839-40. Frans var da ca. 25 år og Anne Marie ca. 27. Dette ekteskapet blev både langt og lykkelig. De levde sammen til bestemor døde i 1889, ca. 50 år. De bodde først på Rådalen under Vandugg i Eidsberg. Dette sted lå der fengslet nå ligger ved Mon. Her drev de en liten handel med kaffe, sukker og tobak, garn og farvestoffer, men frem for alt godteri som var en meget kurant vare blandt ungdommen på Momarken. Handelen har nok vært lønsom for noen år senere flyttet de inn i nytt hus som de hadde bygget nedenfor fengslet på Vandugs grunn og etter bestemors forslag blev huset kalt Sandem som det heter den dag i dag. Men tidene forandret sig, Momarken blev nedlagt som eksersisplass og jernbanen kom til Mysen så handelen gikk over på andre hender.
    Bestefar og bestemor var blitt gamle og drev sitt lille jordbruk med ei ku og litt poteter og leve av. Huset var deres eget, ingen gjeld. Jorden (ca. 15 mål) betalte de en årlig avgift til Vandug. Denne var ikke stor så bestefar betalte den med arbeide i onnetidene.
    Hans brorsønn Ole Chr. Olberg har nedtegnet en hel del helt fra stamfaren Frans Rud i Båstad som levde i 1700-årene. Disse optegnelser overlot han sognepresten i Høland til oppbevaring og de finnes i prestens arkiv.»

    I 1841 flyttet han sammen med Anne Marie Andersdatter til Brandsrud, Eidsberg, hvor de giftet seg. I kirkeboken er det anført at brudgommen «er født i Høland» og 27 år gammel. Hans far oppgis å være Ole Frantzen. Forlovere er Christian Evensen Langebrekke og Ole Christiansen Brandserud.

    Frants var så bruker på Brandsrud til han etter noen år flyttet med sin kone til Rådalen, Vandogg. De drev der en liten butikk hvor de solgte kaffe, sukker, tobakk, garn, gotter m.m.

    Til Sandem, Vandogg, kom de ved midten av 1840-årene. Her ble han boende som husmann på Vandogg.

  "
Gamle Sandemstua malt i 1903 av Kristian Nygaard. På baksiden: «Til tante Milla fra Kristian Nygaard».

  "
Sandem malt i 1903 av Kristian Nygaard.

    Meget av underlaget til Kristian Nygaards brev til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard, skriver seg antagelig fra notater gjort av dattersønnen til Frants, lærer Martin Christiansen Sandem (1876-1943). Om Frants skriver han:
    «Bestefar var liten av vekst, og noen sterk arbeidskar har han vel aldri vært. Men han var arbeidsom og nyttet tiden. Noen begavelse ellers i noen andre retninger kan jeg ikke tro han har vært. Men han var snill og stillfarende, lun og godmodig. Dette vitnesbyrd fikk han iallfall av sine husbondsfolk på Vandugg der han stod i leieforhold i omtrent 50 år. I den tiden var det mye mer drukkenskap enn nu, men i den henseende var han helt nøktern. Heller ikke brukte han tobakk. Jeg har aldri hørt noen hatt noe å utsette på hans hederlighet. Han hadde ganske god helse og ble en meget gammel mann. Han døde hos sin datter og svigersønn på Sandem i desember i 1901 nær 88 år gammel og ligger begravd ved Eidsberg kirke.
Velsignet være hans minne.»

    Vi finner familien her ved folketellingen i 1865:
«Frants Olsen - Husfader, Husmand med Jord - gift - 52.
Anne Andersdr. - Hans kone - gift - 54.
Maren Frantsd. - deres Datter - ugift - 25.
Lovise Frantsd. - deres Datter - ugift - 16.
Hana Frantsd. - deres Datter - ugift - 12.
Ove Frantsen - deres søn - ugift - 8».
Datteren «Johanne Frantsdr. - ugift - 24», var tjenestepike på Vandog.
Hvor Anne Lovise oppholdt seg er foreløpig ikke funnet.
Frants hadde 2 kuer, sådde 1/8 t. rug, ¼ t. bygg, 1 t. havre og 4 t. poteter.

    I 1875 hadde han 1 ku, sådde 1/8 t. rug, ¼ t. bygg, 1 t. havre, 4½ t. poteter og 2 pd. grasfrø og dyrket ¼ t. rotfrukter.

  "
Idag finner vi Sandem i Vandugbakken 81 nedenfor E18 og Momarken.

    Gårdshistorien for Eidsberg og Mysen beskriver Sandem:
Sandem (sa`nnøm, sa´nnom) ligger i den nordøstlige delen av matrikkelgården Vandogg. Det er en oppkalling etter gården Sandem i Løken sogn i Høland, men passer bra på området, som til dels har sandjord. Navnet er satt sammen av ordene sand og heim. Et kart fra 1773 viser en plass oppe i nordøst på gårdsområdet. Den har navnet Sandbekk. Selve bekken rant noe lenger nede i bakken, vest for husene. Et kart fra omkring 1820 viser plassen Sandem like inntil storveien, på vestsiden av veien fra Momarken nedover til Nord-Mysen.

  "
Folketellingen 1891. Herred 125 Eidsberg, tellingskrets 9 Humstvedtfjerdingen, husliste 10: Skjema 1 Ove Frantsen og skjema 2, personseddel 5 Frants Olsen.

    Ved folketellingen i 1891 har sønnen Ove overtatt driften av Sandem. Frants er ført som tjener på gården:
        Folketælling for Kongeriget Norge 1ste Januar 1891.
        Eidsberg herred, tellingskrets 9 Humstvedtfjerdingen, husliste 10. gnr. 180, bnr. 2.
    Det bodde 6 personer på gården hvorav 5 var hjemmeværende.
Ove Fransen - Født 1858 i Eidsberg - Hovedperson - Gaardbruger og selveier.
Sessel Halvorsdatter - Født 1861 i Eidsberg - Hustru.
Hans Ovesen - Født 1887 i Eidsberg - Søn.
Anna Ovesdatter - Født 1889 i Eidsberg.
Frans Olsen - Født 1814 i Høland - Tjener - Syselsat ved Gaardsbrug.
Hanna Fransdatter - Født 1855 - Logerende, hørende til Familien - Ugift -
                                Dagarbeierske ved Gaardsbrug.- Opholdssted Vandugplads Eidsberg.

    Folketellingen fra 1900 viser for gårdsnr. 52, bruksnr. 7, Sandem:
Kristian Johans. - Husfar - Gift - Malermester - Født 1842.
Johanne Johans. - Husmor - Gift - Husmor - Født 1843.
Martin Kristians. - Søn - Ugift - Malermester - Født 1876.
Hans Kristians. - Søn - Ugift - Malerlærling - Født 1882.
Frants Ols. - Inderst - Enkeman - Født 1814 i Høland.

    Frants (ført som «Thiener Husmd») døde av alderdom hos sønnen Ole på Sandem 30.11.1902, 88 år gammel. 19

  "
Fra Karoline Nygaards album, bildet må være tatt ca. 1921: «På Sandem: Hilmar, Hans, mig, Thora, Inga og tante - småguttene». Fra venstre har vi derfor Hilmar Hansen, Hans Bernhard Christiansen Sandem (1882-1959), Karoline Nygaard (1873-1953), Tora Theodorsdatter (1888-1972), Inga Karoline Sandem (1907-1993) og Johanne Sofie Frantsdatter (1843-1923). Johanne var datter til Anne Marie og Frants på Sandem. Hans var yngste sønn til Johanne, gift med Tora, han overtok Sandem i 1917. Hilmar var sønn til Hanne Caroline (1854-1912) som også var datter til Anne Marie og Frants. Inga var datter til Martin Christiansen Sandem og sønnedatter til Johanne. Karoline Nygaard var datter til Anne Lovise Frantsdatter som var søster til Johanne. «Småguttene» er antagelig Kaare, født 1913, og Bjarne, født 1916, de to yngste sønnene til Hans og Tora. Det nye huset ble bygd i 1917 og ombygd med forretningen på høyre side omkring 1920. Sin nåværende form fikk huset omkring 1941.

 

 1. Kirkebok Edsberg nr. 8: «C. Ægteviede», folio 253, nr. 7.
 2. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døbte», folio 32.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 232, nr. 13.
 4. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 80, nr. 62.
 5. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 96, nr. 71.
 6. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 115, nr. 5.
 7. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Begravede og Dødfødte», folio 282, nr. 62.
 8. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 5, nr. 21.
 9. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Begravede og Dødfødte», folio 283, nr. 78.
 10. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 42, nr. 3.
 11. Dødsannonse i Aftenposten, 19. desember 1936.
 12. Minnesblad ved begravelsen.
 13. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Døbte», folio 105, nr. 36.
 14. Kirkebok Eidsberg nr. 10A: «A. Døbte», folio 31, nr. 103.
 15. Kirkebok Eidsberg (Hærland) nr. II 1: «E. Døde», folio 170, nr. 11.
 16. Kirkebok Høland nr. 6: «Fødte», folio 148, nr. 18.
 17. Kirkebok Eidsberg nr. I14, 1902-19, «E. Døde», folio 252.
 18. Kirkebok Trøgstad nr. 7: «Afgangs-Lister», folio 569, nr. 6.
 19. Kirkebok Trøgstad nr. 7: «Confirmerede Drenge», folio 474, nr. 18. Folketælling 31. December 1865, Smaalenenes Amt, 16 Eidsberg, Matriculens Løbe No 73 Vandog, folio 110. Folketelling 1. januar 1891, herred 125 Eidsberg, tellingskrets 9 Humstvedtfjerdingen, husliste 10. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 42-43, 45, 77-78.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-24