Andreas Olsen
1837-1891

ff
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
fm
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
mf
Anders Nielsen Bilett. Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Soldat.
mm
Ingeborg Olsdatter.
f
Ole Olsen Garsrudplassen. Født 16.03.1811 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 25.02.1839 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
m
Anne Marie Andersdatter. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Andreas Olsen. Født 28.11.1837 på Skibsrud, Trøgstad (ØF). Død 16.04.1891 på Høgda, Langbrekke, Eidsberg (ØF). Handelsgartner.

Biografi - Biography

Handelsgartner.
Født 28.11.1837 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Døpt 17.12.1837 i Trøgstad (ØF). 1
Død 16.04.1891 på Høgda, Langbrekke, Eidsberg (ØF).
Begravet 24.04.1891 i Eidsberg (ØF). 2

    Da Andreas ble døpt var fadrene: Maria Langebrekke, Tosten Skabsrud(?), Anne Mathusdatter og Johan d (?).

    Han bodde først på Sandem,

    Anders giftet seg med Johanne Johannesdatter fra Lystadplass i Skiptvedt (født i 1841) i 1867. De fikk datteren Inger Betzy, født i 1868 og død i 1891.

    Kort tid senere bygde han et lite hus som han kalte Voll ved Mysenhagen. Han drev også som skredder en stund.

    Andreas kjøpte og overtok Høgda under Langebrekke av Ole Amundsen i 1887 (skjøte 19.10.1887). Han var da handelsgartner.

    Høgda omtales i «Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen»:
Våren 1855 lot Anne Rasmusdatter Langebrekke utskille et stykke av skogen på gården som eget løpenummer. Stykket grenset i sør til hovedveien på Mona, i vest til Brødremoenskogen som tilhørte Mustorp, i nord til plassen Mona og i øst til skogen på Skofterudengen. Det heter om denne delen at den lå helt adskilt fra Langebrekke for øvrig (Deleforretning 05.05.1855). Matrikkelforarbeidet fra 1860-årene opplyser at stykket omfattet 3 mål dyrket mark på slett mark av dårlig bonitet. Jorden var lettbrukt og noenlunde godt dyrket. Det fantes verken skog eller havnegang til Høgda, så det ble ikke holdt husdyr der.

    Andreas døde på «Monahøjden» i 1891:
«Gift Selvejer Gartner Andreas Olsen, ægtev. 29.8.67. Født 28.11.37 Trygstad.
Opgiven Dødsaarsag: Hjernesvulst».

    Høgda ble solgt på auksjon for 555 kroner til J. Jonassen (skjøte 08.05.1896). 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 6: «Fødte», folio 302, nr. 59.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 237.
  3. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 114-115.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25