Eli ???

       
   
Gift Sjur ???.
Narve Sjursen Teig Nordre. Død før 1575 på Teig Nordre, Enebakk (AK).

    Eli og Sjur hadde sønnene:
Torger, til Teig og
Narve, til Vikeby. 1

 

  1. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 158-9.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25