Sjur ???

       
   
Gift Eli ???.
Narve Sjursen Teig Nordre. Død før 1575 på Teig Nordre, Enebakk (AK).

    Det fremgår av et referat fra Oslo lagting i 1575 at Narve og Torgers foreldre het Sjur og Elin. Det skulle da holdes skifte etter Narve og hans bror Torger om jordegods som var tilfalt dem etter deres foreldre.

    Erich Vikeby i Rødenes var kirkeverge i 1571.


    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Erick Wigeby» var 16.05.1591 med og forseglet allmuens fullmakter fra Rødenes da den 14-årige Christian IV skulle hylles i Oslo. Seglet er avtegnet ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, og viser et segl som antagelig inneholder «ERIK Tor[...]RS». Tegneren har imidlertid opplyst at tydningen er usikker. Det er likevel fristende å antyde at Erich Vikeby var sønn til Torger Sjursen, og Ingemor Narvesen sønn til Torgers bror Narve. 1

 

  1. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 158-9. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 76 Allmuen i Rødenes (1591), side 109 og 229, segl 1.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25