Jon Aslachsen Onstad
-1600?

ff
Simen Onstad.
fm
Ingeborg Thostensdatter.
   
f
Aslach Simensen Onstad.
 

Jon Aslachsen Onstad. Død omkring 1600.
Gift .
Olluff [Jonsen?] Onstad. Lagmann.

Biografi - Biography

Levde 1560.
Levde 1591 på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1600.

    Jon var sønn til Aslach Simensen Onstad i Skiptvet.

    På Herredagen 03.10.1578 ble det avsagt en dom gjengitt i «Norske Herredags-Dombøger I», hefte I, side 272 (trykt i 1893). Jon og hans bror Simen gikk ifølge denne, sammen med Einer og Simen Tostenssønner, til sak mot Rolf i Dingstad og alle hans medarvinger. Det fremgår av dommen hvem som var Jons og Simens forfedre.

    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Joenn Aslagsønn» var blandt de lagrettemenn og menige bønder i Skiptvet som 20.05.1591 forseglet allmuens fullmakt ved hyllingen av Kong Christian IV i Oslo.
     Hans segl inneholdt bokstavene «* ION * ASSLAKS»

    Olluff Onstad, som i 1611 eide 15 lispund i gården, var antagelig hans sønn. 1

 

  1. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552, 557-559, 593. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 73 Allmuen i Skiptvet (1591), side 107 og 229, segl 1.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25