Simen Onstad

Odelsbonde.

>
       
   

Simen Onstad. Odelsbonde.
Gift Ingeborg Thostensdatter Onstad.
Aslach Simensen Onstad. Odelsbonde.

Biografi - Biography

Odelsbonde.

    "

    Simen og Ingeborg omtales i en Herredagsdom 03.10.1578. Ifølge denne gikk hans sønnesønner Jon og Simen, sammen med Einer og Simen Tostenssønner, til sak mot Rolf i Dingstad og alle hans medarvinger. 1

 

  1. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 562-563, 593.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26