Inger Tallaksdatter Svindal Nordre
1656?-1724

ff
Ole Tallaksen Svindal Nordre. Død omkring 1628 på Svindal Nordre, Fet (AK).
     
f
Tallak Olsen Svindal Nordre. Født omkring 1606 på Svindal Nordre, Fet (AK). Død omkring 1676 på Svindal Nordre, Fet (AK).
m
Dorte Hovelsdatter Hovin Nordre. Død omkring 1676 på Svindal Nordre, Fet (AK).

Inger Tallaksdatter Svindal Nordre. Født omkring 1656 på Svindal Nordre, Fet (AK). Død 1724 på Svindal Vestre, Fet (AK).
Gift Ole Christoffersen Svindal Vestre. Født omkring 1648 på Svindal Vestre, Fet (AK).
Død 1733 på Svindal Vestre, Fet (AK).
Begravet 10.05.1733 i Fet (AK). 1
Ole Olsen Raasok/Løvestad. Født omkring 1695.
Død 1751 på Løvestad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.01.1752 i Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1656 på Svindal Nordre, Fet (AK).
Død 1724 på Svindal Vestre, Fet (AK).
Begravet 28.05.1724 i Fet. 3

    Inger og Ole hadde følgende barn:
Ca. 1683: Christoffer, gift i Christiania.
Ca. 1684: Hovel, ugift, bodde på Svindal, døde i 1738.
Ca. 1688: Sakse, gift med Marte Hansdatter, til Holtedal, død før 1724.
Ca. 1690: Peder, fortsatte driften, gift med Marte Olsdatter Kjustad, død i 1739.
Ca. 1695: Ole, gift med Kirsti Ottersdatter Råsåk, til Råsåk og Løvestad.
Ambjør, gift med Halvor Paulsen Ensrud, Høland, flyttet dit.
Ca. 1699: Even, døde i 1719.
Ca. 1704: Siri, gift i 1725 med Arne Pedersen Nordre Ås, flyttet dit.

    Inger døde i 1724:
«Inge Talaks d: Svindal d: Exáudi (6. søndag etter påske) gl. 68 aar Feet».

    "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 4, 1722-1729, folio 86.

    Skifte etter Inger ble avholdt 21.06.1724:
«Hans Wexelsen Sorenskriver Over Nedre Romerige Samt ... Saxrud og Ole Søndre Svindal wed dette Skifte andordnede Wurderings Mænd Giør Witterligt at Ao Christi 1724 dend 21 Juny ware wi efter Wenlig begiering og derpaa fult louglig andordning, med huerandre forsamlede paa gaarden Westre Suindal i Fet Prestegield til fornefnte Nedre Romerige, et lovmessigt og Retfærdigt arveskifte at begiynde og fuldende efter den Sal: afdøde quinde Inger Tallaksdatter, Hendis igienlevende Mand Olle Christophersen og deris tilsammen aflede børn som er
    Elste Søn Christopher gift i Christiania boende nu icke Nærværende
    Hovel 40 aar gl: her tilstæde
    Saxe gift og boede paa Holtedahl her i Sognet, nu død og efterladt Sig
        2de Døtre Dordi 8 aar og Kari 6 aar gl: Saxes Døtre
    Olle gift paa Raasok boende her i sognet selv Nærværende og
    Peder Olsen 26 aar gl: nu Selv Nærværende,
    Elste datter Ambiør gift og boende paa Ensrud i Høland og
    Siri 20 aar gl: hos faderen hiemmeværende,
... alt Huus tømtes og til arf faldt ... Tilstædeværende Bøigdelensmanden Peder Jansøn. Blev da Registered og Wurderit boets Middel og formue samt ind og udgielden andtegnet saa vidt for och fremkom og angivet som eftterfølger:
....». 4

 

  1. Kirkebok Fet nr. 2: «De Dødes Begravelse», kirkeboken er ikke paginert.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Begravede», folio 179.
  3. Kirkebok Fet nr. 2: «De Dødes Begravelse», kirkeboken er ikke paginert.
  4. Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 4, 1722-1729, folio 86. Jan E. Horgen: Bygdehistorie for Fet, Bind 4, side 315.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25