Kirsti Ottersdatter Raasok

ff
Amund Ottersen Seim/Falla. Født omkring 1614 på Seim, Sør-Odal (HE).
  mf
Povel Søfrensen Østanes Nedre. Født omkring 1608. Død omkring 1673 på Østanes Nedre, Fet (AK). Skomaker.
mm
Maren Thostensdatter. Død omkring 1691 på Østanes Nedre, Fet (AK).
f
Otter Amundsen Falla. Født omkring 1643. Død 1722 på Tien Øvre, Fet (AK).
m
Sidsel Povelsdatter Østanes Nedre.
Gift 09.10.1718 1 Ole Olsen Raasok/Løvestad. Født omkring 1695.
Død 1751 på Løvestad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.01.1752 i Trøgstad (ØF). 2
Dorte Olsdatter Løvestad. Født 1721 på Raasok, Fet (AK).
Døpt 24.06.1721 i Fet (AK). 3
Død 1772 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.04.1772 i Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Levde 1704.
Levde fra 1718 til 1727 på Raasok, Fet (AK).
Levde fra 1729 til 1762 på Løvestad, Trøgstad (ØF).

    Kristoffer Hansen (ca. 1643-1689) overtok Raasok, Fet, etter sin stefar. Han var gift med Mari Povelsdatter (ca. 1641-1719) fra Nordre Østanes. De hadde barna Pål, Hans, Even og Bottel. Kristoffer drev Raasok til han døde. Mari Povelsdatter drev så alene noen år, til hun giftet seg igjen med Knut Torersen Vilberg (ca. 1662 - >1718).

    De var barnløse, men hadde en fosterdatter, Kirsti Ottersdatter.

    Det er trolig at denne Kirsti var søsterdatter til Mari, dvs. datter til Sidsel Povelsdatter og Otter Amundsen Falla. En av hennes sønner fikk navnet Povel.

    Mot slutten av brukertiden til Mari og Knut ble Raasok hardt rammet av krigsherjinger. Kong Karl 12. dro i 1716 gjennom Fet. Troppene hans tok seg nok til rette på Raasok for de dro videre nordover om morgenen den 13. mars. Krigsskadene på Raasok ble taksert til 40 rdl., den nest høyeste krigsskadetaksten i Fet etter Karl 12.'s ferd gjennom bygda. Værst rammet var Søndre Svindal som ble brent. I tillegg til erstatning fikk gården Raasok skattefrihet tre år fra 1720.

    Men da var det en ny bruker her. Ole Olsen og fosterdatteren Kirsti overtok i 1718.

    Ved de fleste tilfelle når de døper sine barn etter at de flyttet til Båstad nevnes kun Ole. Først da de døper Povel i 1736 finner vi Kirsti nevnt i kirkeboken. Kirsti Løvestad nevnes imidlertid som fadder i 1730 da Knud Gulbrandsøn Olberg døper sønnen Knud (Kirkebok nr. 3, folio 32).

    Kirsti og Ole hadde følgende barn (minst):
1719: Mari.
1721: Dorte, Dordi konfirmert på Løvestad i 1737, 16 år gammel.
1724: Even, konfirmert på Løvestad i 1741, 16 år gammel.
1726: Ole, konfirmert på Løvestad i 1742, 16 år gammel.
1729: Christopher, døde som ungkarl på Løvestad i 1771, 42 år gammel.
1732: Saxe, konfirmert på Løvestad i 1749, 17 år gammel, død i 1760.
1736: Povel.

    1719: «11 Maj: Ole Olsen Raasok p.b. Maren». Faddere var Svenn Hammer, Siri Trindal, Peder Aas og Talak Svindal (Kirkebok Fet nr. 1).
    1724: «Dom 3 ab Epiph Ole Rosochs d.b. Even». Faddere var Anne Svindal, ..., ..., ... Aas (Kirkebok Fet nr. 1). Ole giftet seg med pigen Elisabeth Catrine Hyger 01.03.1767 etter kongelig bevilling (Kirkebok Fet nr. 1).
    1726: «Dom 4 á Trin Ole Rosoch d.b. Ole». Faddere var Marthe, Ole Baardsen, Talak og Hovel Svindal og Siri Aas (Kirkebok Fet nr. 1).
    1729: «Dom invocav[it] Døbt Ole Olsøns Løvestad Søn n. Christopher». Faddere var Ole og Halvor Berger, Rønnoug Hølangen, Kirsti Olberg og Jøran Egaas (Kirkebok nr. 3 , folio 28).
    1732: «Dom Esto Mihi (Fastelaven søndag) Ole Løvestads søn, n. Saxe». Faddere var Ole Hølangen, Niels Rova, Gunner Gullerud, Kirsti Olbierg og Jøran Egaas (Kirkebok nr. 3, folio 37).
    1736: «Dom Oculi Baptisat Ole Olsen Løvestad og Kirsti Ottersdatter barn N: Povel». Faddere var Lars Rova, Jon Hof, Rønnou Halangen, Jøran Eegaas og Tore Gulerud (Kirkebok nr. 3, folio 54).

    Kirsti nevnes som fadder på Rova 7. søndag etter trefoldighet i 1745 (Hun er senere ikke oppført som fadder, så heller ikke ved dåpen til hennes datter Dordis eldste barn Sidsel i 1748).

    Hun levde fortsatt da det ble avholdt skifte etter hennes mann 28.01.1752. I skiftet nevnes «deres tilsammen auflede Børn, Even, Ole, Christopher, Saxe og Poul Olssønner, Mari og Dordi Olsdøtre».
    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 471b.

    30.06.1761 solgte Kirsti, sammen med sine sønner og svigersønner gården Løvestad til hennes yngste sønn, Poul: 5

 

  1. Kirkebok Fet nr. 1: «Egteskabs Bog», kirkeboken er ikke paginert.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Begravede», folio 179.
  3. Kirkebok Fet nr. 1: «Døbe Bog», kirkeboken er ikke paginert.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 199.
  5. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-30, folio 201b; nr. 5, 1745-61, folio 471b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25