Sidsel Povelsdatter Østanes Nedre

       
f
Povel Søfrensen Østanes Nedre. Født omkring 1608. Død omkring 1673 på Østanes Nedre, Fet (AK). Skomaker.
m
Maren Thostensdatter. Død omkring 1691 på Østanes Nedre, Fet (AK).
Gift Otter Amundsen Falla. Født omkring 1643.
Død 1722 på Tien Øvre, Fet (AK).
Begravet 10.02.1722 i Fet (AK). 1
Kirsti Ottersdatter Raasok.

Biografi - Biography

Levde 1681.
Levde 1696 på Falla, Fet (AK).

    Sidsels foreldre var Povel Søfrensen og Maren Thostensdatter på Nedre Østanes.

    I bind 3 av bygdehistorien for Fet (side 300) oppgis det feilaktig at Otter var gift med Sidsels søster, Anne. I bind 5 er dette er korrigert, noe som også fremgår klart av skiftet etter Maren som ble avholdt i 1691.

    Sidsel og Otter hadde følgende barn (minst):
Arne, til Falla-engen, gift 1. gang i 1733 med Anne Kristoffersdatter Søndre Hovin, II.
                                         2. gang i 1734 med Marte Pedersdatter Viken under Ovlien, Aurskog.
Berte, gift 1. gang med Ole Knutsen,
                2. gang med Harald Olsen Ersrud, til Øvre Tien.
Ca. 1696: Mari, døde på Øvre Tien i 1742, 46 år gammel.

    Sidsels søster, Mari på Råsåk, var annen gang gift med Knut Torersen Vilberg. De hadde en fosterdatter, Kirsti Ottersdatter. Det er trolig at Kirsti var datter til Otter og Sidsel. Hun hadde en sønn som fikk navnet Povel, samme navn som Sidsels far. 2

 

  1. Kirkebok Fet nr. 2: ĞDe Dødes Begravelseğ, kirkeboken er ikke paginert.
  2. Aasm. Svinndal: Povel Søfrenson Østanes, Romerike Ættehistorielags Årbok, hefte 6, side 213-216. Olav Tveter: Arneberg-slekt og Falla på Roven i Fet, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind IV, side 291 og 293-294. Jan E. Horgen: Bygdehistorie for Fet, Bind 3, side 300-301; bind 4, side 169; bind 5, side 371, 709.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25