Gunhild ???

       
   

Gunhild ???. Dronning.
Gift Harald I Gormsson Blåtann av Danmark. Konge.
Født 911.
Død mellom 980 og 985 i Jomsborg.
Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark. Konge.
Født omkring 960.
Død 03.02.1014 i Gainsborough.

Biografi - Biography

Dronning.
Levde omkring 965.

Adam av Bremen forteller at kong Harald mottok dåpen «sammen med sin hustru, Gunhild», og at minnet om kongen «og hans hustru Gunhild» skal leve evig i Bremen. Ut over dette kjenner vi ikke det minste til Gunhild, men det er sannsynlig at kong Haralds datter Gunhild er oppkalt etter sin mor. I så fall har vi en bekreftelse på dronning Gunhilds eksistens.

Gunhild var antagelig mor til Svend Tjugeskjegg. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 444. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17