Gunhild(?) av Danmark

Dronning.

>
       
   
Gift Harald I Gormsson Blåtann av Danmark. Konge.
Født omkring 930.
Død mellom 985 og 987 i Jomsborg.
Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark. Konge.
Født omkring 960.
Død 03.02.1014 i Gainsborough.
Tyra Haraldsdatter av Danmark. Prinsesse, dronning.
Død etter 18.09.1000.

Biografi - Biography

Dronning.

Levde omkring 965.
    Adam av Bremen forteller at kong Harald mottok dåpen «sammen med sin hustru, Gunhild», og at minnet om kongen «og hans hustru Gunhild» skal leve evig i Bremen. Ut over dette kjenner vi ikke det minste til Gunhild, men det er sannsynlig at kong Haralds datter Gunhild er oppkalt etter sin mor. I så fall har vi en bekreftelse på dronning Gunhilds eksistens.

    Gunhild var muligens mor til Svend Tjugeskjegg. 1

    Fra dansk Wikipedia (oversatt):
  «Ekteskap og barn.
    Trolige ekteskap:
Gunhild (i følge Adam av Bremen)
Tove (Tofa, i følge runesteinen i Sønder Vissing kirke)
Gyrid (i følge Saxo Grammaticus)
Thora (?) (i følge Arild Huitfeldt (1546-1609) (trolig identisk med Tófa).

    Vi vet ikke sikker hvem som var mor til Svend Tjugeskjegg. Harald Blåtann var gift med Tove, datter til den vendiske prinsen Mistivoj. En runestein, som Tove reiste til minne om sin mor, er den eneste kilden om henne: Runestenen i Sønder Vissing, midt mellom Århus og Jelling har teksten:
      "Tofa (Tove), Mistivojs datter, Harald den gode, sønnen til Gorm,
        lot gjøre dette dødsminne etter moren.
    Det er ikke kjent om Tove var mor til ett eller flere av Haralds berømte barn. Av Haralds øvrige hustruer nevner Adam av Bremen Gunhild og Saxo Grammaticus Gyrid, en søster til Styrbjörn fra Sverige. Hun må være Haralds siste hustru og neppe mor til noen av Haralds berømte barn.»

    De forskjellige Wikipedia-utgavene lister flere muige hustruer til Harald, men intet sikker om hvem som var Svend Tjugeskjeggs mor.

    Fra norsk Wikipedia:
  «Harald hadde følgende barn (minst):
Erik.
Håkon (* 961?).
Svein Tjugeskjegg (* ca. 960 - † 1014.
Tyra, gift 1. gang med Olav Tryggvasson, 2. gang med Styrbjørn den Sterke.
Gunhild († 1002), gift med Pallig Tokesen († 1002).

    Gunhild (levde ca. 965), muligens gift med den danske kongen Harald Blåtann. Den tyske kronikøren Adam av Bremen nevner i "Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum" at Harald Blåtann mottok dåpen "sammen med sin hustru Gunhild."
    Det er ikke klarlagt om Gunhild er samme kvinne som Tove fra Venden eller om dette er to forskjellige personer.

    Tove av Danmark, Tove fra Venden, (Tófa) (ca. 970) var dronning av Danmark ved sitt giftermål med Harald Blåtann på 960-tallet.
    Hun var datter til den vendiske fyrsten Mistivoj.

    "
Sønder Vissing-steinen er en dansk runestein fra 2. halvdel av 900-tallet i Sønder Vissing kirke mellom Horsens og Silkeborg (Wikipedia).

  «Tove reiste en runesten etter sin mor rett ved den nåværende Sønder Vissing kirke (mellom Horsens og Silkeborg). Inskripsjonen lyder:
      "Tófa lét gera kuml, Mistivis dóttir, ept móđur sína,
        kona Haralds hins Góđa, Gorms sonar."
        (Tove, Mistivis datter, Harald den Godes, Gorms sønns kone,
        lot gjøre kumbl (=rune/minnesmerke) etter sin mor.)

    Gyrid Olavsdatter var en svensk kongedatter som kan ha vært dronning av Danmark omkring 985.
    Hun nevnes som søster til Styrbjørn den Sterke (* ca. 960 - † 985), som var sønn til sveakongen Olav Bjørnsson. Om dette stemmer, var Gyrid kongsdatter også niese til Erik Segersäll (* 945 - † ca.995).
    Hennes far, Olav, var samkonge med sin onkel Erik ca. 970 til 975. Antakelig døde hennes far i 975. Deretter var hennes onkel Erik enekonge frem til sin død i 995.
    Det er trolig at Styrbjørn ble uvenner med sin onkel, Erik, og rømte til Danmark. Der ble Styrbjørn gift med Tyra Haraldsdatter, datter til den aldrende kong Harald Blåtann (* 930 - † 986).
    Det er her i historien at Gyrid samtidig blir gift med kong Harald Blåtann.
    Med pengestøtte fra Harald, ledet hennes bror snart en hær som gikk inn i Sverige hvor han omkom i slaget ved Fyrisvollene, der han kriget mot sin onkel, Erik Segersäll.
    Året etter dør Harald Blåtann.

    Sagaene sier ikke noe mer om Gyrid.» 2

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 444. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26