Ulv Torgilsson Jarl
0988?-1027
Jarl.

>
       
f
Torgils Sprakeleg. Død før 1009. Høvding.
 

Ulv Torgilsson Jarl. Født omkring 988. Død 1027 i Roskilde. Jarl.
Gift 1015 Estrid Margarete Svendsdatter. Prinsesse.
Født før 1005.
Død mellom 1057 og 1073.
Svend II Estridsson av Danmark. Konge.
Født omkring 1018.
Død 28.04.1076.

Biografi - Biography

Jarl.
Født omkring 988.
Død 1027 i Roskilde.

    På vei hjem fra Østersjøtoget i 1022 kom det til forsoning mellom Knud den Mektige og Torkil den Høye, som ble innsatt som stattholder i Danmark. Få år senere døde Torkil, og den engelske stormannen Wulfsige, som var gift med Knuds halvsøster Estrid, overtok som stattholder under navnet Ulv Jarl. Hans far var angelsakseren Sprakling, etter islandske kilder, Torgils Sprakelegg. I brev fra Knud den Mektiges tid nevnes Ulv og hans bror Eilif som jarler i England. Ulv var nest kong Knud den mektigste mann i Danmark.

    Under et sjakkspill kom han i trette med Knud. Han ble deretter drept i Luciuskirken i Roskilde ca. 1026 av hirdmannen Ivar Hvide på Knud den Mektiges befaling.

    Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga:
  «134. Det er sagt før at kong Olav var øst i Sarpsborg den vinteren Knut den mektige satt i Danmark. Anund sveakonge red omkring i Vester-Götland den vinteren og hadde mer enn tretti hundre (3 600) mann. Det gikk menn og sendebud mellom ham og kong Olav; de satte hverandre stevne så de skulle møtes ved Konghelle om våren. Møtet ble utsatt av den grunn at de ville vite hva kong Knut hadde fore før de møttes. Da det led på våren, gjorde kong Knut seg ferdig med hæren til å reise vest til England; han satte Hordaknut, sønn sin, igjen i Danmark, og satte Ulv jarl, sønn til Torgils Sprakalegg, hos ham. Ulv var gift med Astrid, datter til kong Svein og søster til Knut den mektige, deres sønn var Svein som siden ble konge i Danmark. Ulv jarl var en stor og mektig mann. ...»

    "
Kong Knut og Ulf kranger over et parti sjakk. Tegning av M. Meredith Williams (Illustrasjon fra «The Northmen in Britain» av Eleanor Means Hull, utgitt 1913). (Wikipedia).

    Fra norsk Wikipedia:
  «Ulf Torgilsson, også kjent som Ulf jarl, (død 1026 i Roskilde) var jarl av Danmark. Han var sønn til Torgil Sprakling. Torgilsson ble ca. 1015 gift med Estrid Sveindsdatter av Danmark (Knuts søster). Han var far til Svein II Estridsson, konge av Danmark.
    Ulf deltok i Knut den stores invasjon av England. Han ble utnevnt til jarl av Danmark og regjerte landet i Knuts fravær. Han var også fosterfar til Knuts sønn Hardeknut. Svenskekongen Anund Jakob og den norske Olav den hellige utnyttet Knuts fravær til å angripe Danmark. Ulf fikk da overtalt de danske frimennene til å velge den unge Hardeknut til konge, siden de var misfornøyd med Knuts opphold utenfor Danmark. Som Knuts varetaker gjorde dette trekket Ulf til Danmarks egentlige hersker.
    Da Knut i 1026 fikk høre om det som hadde skjedd dro han tilbake til Danmark. Med Ulfs hjelp slo han svenskene og nordmennene i slaget ved Helgeå. Dette var imidlertid ikke nok til at Knut kunne tilgi Ulf for kuppet. Ved en fest i Roskilde spilte de to svogerne sjakk og kom i krangel. Dagen derpå, juledag 1026, lot Knut en av husmennene sine drepe Ulf jarl i Treenighetskirken i Roskilde. Beretninger om de to svogerne og drapet på Ulf er motstridende.
    Ulf var far til Svend Estridson og ble således stamfar til Danmarks konger fra 1047 til 1375.» 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 442, 447-448, 461, 466-467; Bind 3 (1969), side 29, 62. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 452-453, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 148, 150, 152-153. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 78. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 504. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

    Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05