Torgils Sprakalegg
0980?-(1000..1005)

       
   

Torgils Sprakalegg. Født omkring 980. Død mellom 1000 og 1005.
Gift .
Ulv jarl Torgilsson. Jarl.
Født omkring 998.
Død 1027 i Roskilde.
Gyda Torgilsdatter. Død etter 1067.

Biografi - Biography

Født omkring 980.
Død mellom 1000 og 1005.

Torgils angelsaksiske navn var Sprakling.

Harald Blåtann hadde antagelig bestemt at Torgils skulle bli hans ettermann. Han må derfor ha hatt fordring på Danmark foruten på Sveriges krone. Han var altså medbeiler til Olav Sigurdsson.

Mogens Bugge fører i «Våre forfedre» Torgils som sønn til Björn «Styrbjörn» Olavsson og sønnesønn til Olav, bror til Erik Segersäll av Sverige. 1

 

  1. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 505. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 89.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17