Åsolv Skulesson på Rein

    mf
Nevstein Stallare.
mm
Ingerid Sigurdsdatter.
f
Skule Kongs-fostre. Født omkring 1052.
m
Gudrun Nevsteinsdatter.
Gift Tora Skoftesdatter fra Giske. Født omkring 1070.
Guttorm Åsolvsson på Rein. Lendmann.

Biografi - Biography

Lendermann.

Åsolv har utvilsom vært lendermann. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 834. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17