Guttorm Åsolvsson på Rein

ff
Skule Kongs-fostre. Født omkring 1052.
fm
Gudrun Nevsteinsdatter.
mf
Skofte Ogmundsson på Giske. Død 1103. Lendmann.
mm
Gudrun Tordsdatter. Født før 1031.
f
Åsolv Skulesson på Rein. Lendermann.
m
Tora Skoftesdatter fra Giske. Født omkring 1070.
Gift Eldrid Jonsdatter av Blindheim.
Ingrid Guttormsdatter på Rein.
Gift omkring 1150 Sigrid Torkelsdatter.
Baard Guttormsson på Rein. Lendmann.
Født omkring 1150.
Død 03.04.1194 i Florvåg ved Askøya.

Biografi - Biography

Lendmann.
Levde fra 1120 til 1183.

Guttorm bodde på Rein og synes å ha levet meget lenge. Han var vel i 1183 overhode for Skule Tostessons høyt ansette ætt.

Han omtales som en av de lendermenn som etter Harald Gilles død i 1136 understøttet Haralds sønn, Sigurd Munn. Han var Sigurds formynder og fikk ham opphøyet til tronen. Guttorm og hele hans ætt var nær knyttet til trønderpartiet omkring Sigurd Mund og Haakon Herdebreid.

Fra Snorre Sturlasson: Inges Saga:
1. ... Da tiender kom nord til Trondheim at Kong Harald (Gille) var tatt av dage, ble Sigurd, sønn til Kong Harald, tatt til konge der, og med på dette vedtaket var Ottar Birting, Peter Saue-Ulvsson og brødrene Guttorm Åsolvsson fra Rein og Ottar Balle og mange andre høvdinger.

Guttorm var gift
1. gang med Eldrid Jonsdatter av Blindheim,
2. gang med Bergliot,
3. gang ca. 1150 med Sigrid Torkellsdatter på Fugl. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 1. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 833. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 84.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17