Judith ???
-1058

       
   

Judith ???. Død 02.08.1058.
Gift 1021 Brzetislav I Fornyeren av Böhmen. Hertug.
Født omkring 1002.
Død 10.01.1055.
Wratislav II av Böhmen. Konge.
Født omkring 1035.
Død 14.01.1092.

Biografi - Biography

Død 02.08.1058.

Judith var antagelig datter til Heinrich, markgreve av Schweinfurt (975 - 18.11.1017) og Gerberge.

Judith var annen gang gift med kong Peter Orseolo av Ungarn. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 157. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17