Heinrich av Schweinfurt
0975-1017

ff
Arnulf der Böse av Bayern. Født mellom 885 og 890. Død 14.07.937 i Regensburg. Hertug.
fm
Judith av Friuli.
mf
Lothar den Gamle av Walbeck. Død 986. Greve.
 
f
Bertold av Schweinfurt. Født omkring 921. Død 15.01.980. Markgreve.
m
Heiliswinda av Walbeck. Død 19.08.1015.

Heinrich av Schweinfurt. Født 975. Død 18.11.1017. Markgreve.
Gift før 1003 Gerberga ???.
Eilika av Schweinfurt. Født omkring 1000.
Død etter 1055.

Biografi - Biography

Markgreve.
Født 975.
Død 18.11.1017.

Markgreve av Schweinfurt eller bayersk Nordgau 980 - 1017.

Schweinfurt var familiens hovedborg.

Heinrich ble avsatt i 1003 på grunn av opprør, men ble benådet i 1004 av Heinrich II, og var deretter greve av Nordmark til sin død.

Han er bisatt i familieklosteret i Schweinfurt. 1

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 441. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17