Rudolf I av Burgund
0860?-0912
Konge.

>
ff
Konrad I den Eldre av Auxerre. Død omkring 864. Greve.
fm
Adeleide av Tours. Født omkring 820. Død omkring 866. Grevinne.
   
f
Konrad II den Yngre av Burgund. Død før 873. Markgreve.
 

Rudolf I av Burgund. Født omkring 860. Død 25.10.912. Konge.
Gift Willa (Gilla) av Provence eller Burgund. Dronningkonsort.
Død mellom 912 og 924.
Rudolf II av Burgund. Konge.
Født omkring 880.
Død 11.07.937.
Willa av Burgund. Grevinne/markgrevinne.
Født omkring 900.
Død etter 936.

Biografi - Biography

Konge.
Født omkring 860.
Død 25.10.912.

    Konge av Øvre Burgund 888 - 911.

    Rudolf opptrer første gang i 872 som abbed av St. Maurice, i 885 og 886 som «marchio» og «marchius». I et dokument fra 21.12.888 nevnes han med gemalinne, sønner og døtre. Som hans mor oppføres Waldrada.

    Han ble i 888 kronet til konge av Burgund. Hans herredømme omfattet også det vestlige Sveits og Franche-Comté.

    Rudolf var gift med Willa som døde etter 911, hun var død 14.06.929. Willa var vistnok fra Schwaben.

    Welferslekten var konger av Øvre Burgund fra 888 til 930 og av hele Burgund frem til 1032. Kongeriket Burgund ble deretter en del av det tysk-romerske keiserriket under Salierslekten. En annen gren av slekten var grever og hertuger av Bayern, de ble senere tysk-romerske keisere. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Rudolph I (* 859 - † 25.10.912) var konge av Øvre Burgund (Transjurana) fra han ble valgt i 888 til han døde.
    Han tilhørte den eldre Welf-familien og var sønn til Konrad II den Yngre († 876), greve av Auxerre og hans hustru, Waldrada av Worms (* 801).

    Fra sin far arvet han verdigheten som lekmannsabbed i St Maurice en Valais. Han var den mektigste magnaten i Øvre Burgund som omfattet det senere frie grevskapet Burgund, vestlige Sveits, Basel, Valais, Aosta og deler av sentrale Sveits.

    Etter Karl den Fetes avsettelse og død av møttes adelsmennene og det ledende presteskap i Øvre Burgund i St. Maurice og valgte Rudolph til konge. Tilsynelatende som følge av dette valget, gjorde Rudolph krav på hele Lothringen og mye av det moderne Lorraine og Alsace, men hans krav ble bestridt av Arnulf av Kärnten, den nye kongen i Øst-Franken (eller Tyskland), som raskt tvang Rudolph til å avstå Lothringen mot å bli anerkjent som konge av Burgund. Imidlertid ser det ut til at fiendtlighetene mellom Rudolph og Arnulf periodiskt fortsatte til 894.

    Rudolphs forhold til sine øvrige naboer var vennligere. Hans søster, Adelaide, giftet seg med Richard Dommeren, hertug av Burgund (dagens Burgund, en del av Vest-Franken).
    Rudolph ble etterfulgt av sønnen, Rudolph II som konge av Burgund.

    Rudolf I's enke, dronning Willa (Guilla), giftet seg 2. gang i 912 med Hugo av Arles.

    Rudolph blir ofte forvekslet med nevøen, Rudolph av Frankrike, som var den andre hertugen av Burgund og den niende kongen av Frankrike.» 2

 

  1. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 67. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05