Adeleide av Tours
0820?-0866?
Grevinne.

>
       
f
Hugo av Tours. Født omkring 780. Død 20.10.837. Greve.
 

Adeleide av Tours. Født omkring 820. Død omkring 866. Grevinne.
Gift Konrad I den Eldre av Auxerre. Greve.
Død omkring 864.
Konrad II den Yngre av Burgund. Markgreve.
Død før 873.

Biografi - Biography

Grevinne.
Født omkring 820.
Død omkring 866.

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Adelheid av Tours (også Adelais, Aelis) († etter 866) var datter til greve Hugo av Tours (* ca. 780 - † 837) fra huset Etichonen og Ava († 839).

    Hennes søster Ermengard (* ca. 800 - † 851) ble gift med keiser Lothar I av Franken (* 795 - † 855) i oktober 821 og plasserte hennes familie i sentrum av det karolingiske hoffet.

    Gjennom Adeleides to ekteskap har hun en sentral plass i slekten til welferne, konradinerne, robertianerne og kapeterne.

    Hun ble gift 1. gang med welferen Konrad I († etter 862), hvis søstre var
keiserinne Judith (Ludvig den Frommes 2. hustru) og
dronning Hemma (hustru til Ludvig den Frommes sønn, Ludvig den Tyske).
    Det er ikke kjent når ekteskapet fant sted.

    Konrad og Adelheid hadde minst tre sønner:
Konrad II, greve av Auxerre, 866 markgreve av Transjurania – stamfar til kongene av Burgund.
Hugo Abbas († 886), 865 greve av Auxerre, 866 markgreve av Neustria, greve av Tours og Angers.
Rudolf († før 864) abbed av Saint-Riquier, 849 abbed av Jumièges.
    Sannsynligvis også
Welf II (kunne være en sønn av Konrads bror Rudolf),
            842/850 greve im Linzgau, 852-858 greve av Alpgau,
            den sannsynlige stamfaderen til de schwabiske welfene.
    I tillegg hadde hun en datter med ukjent navn, gift med den landsforviste østfrankiske greven Udo og bestemor til den senere kong Konrad I.

    Etter Konrads død ble hun gift 2. gang med Robert den Modige, greve av Wormsgau, greve av Tours og greve av Paris tidlig i 864.
    Ekteskapet tok slutt etter godt to år da Robert døde i slaget ved Brissarthe.
    Fra dette ekteskapet hadde hun to sønner:
Odo († 898), 888 konge av Frankrike.
Robert I († 923), 922 konge av Frankrike.

    Etter hennes andre ektemann død og sønnen Roberts fødsel samme år, er Adelheid ikke lenger nevnt.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26