Konrad I den Eldre av Auxerre
-0864?
Greve.

>
       
f
Welf I av Altdorf. Født omkring 776. Død omkring 825. Greve.
m
Heilwig av Bayern. Født omkring 778. Død 19.04.843. Grevinne.

Konrad I den Eldre av Auxerre. Død omkring 864. Greve.
Gift Adeleide av Tours. Grevinne.
Født omkring 820.
Død omkring 866.
Konrad II den Yngre av Burgund. Markgreve.
Død før 873.

Biografi - Biography

Greve.
Død omkring 864.

    I henhold til Mogens Bugges "Våre forfedre" og Bent og Vidar Billing Hansens "Rosensverdslektens forfedre" med referanse til "Allgemeine deutsche Biographie" hevdes at Konrad II av Burgund var sønn til Rudolf Welfer og barnebarn til Welf I, stamfar til welfernes berømte slekt. De hevdet videre at Rudolf var gift med Adelheid, datter til Lothar I av Franken.
    I biografien til Konrad II hevder de at
       Hans far ikke var Konrad I av Schwaben som angitt i
      "Über die Abstammung Heinrichs I von den Karolingen"
      av Emil Krüger, men Konrads bror, Rudolf."

    Dette er engelsk, tysk og fransk Wikipedia ikke enige i. De hevder at Konrad II var sønn til Rudolfs bror, Konrad I, og at Konrad I var gift med Adelheid (Adelais, Aelis) av Tours († etter 866), datter til greve Hugo av Tours († 837) fra huset Etichonen og hans hustru Ava († 839).
    Kilde: Bernd Schneidmüller: Die Welfen: Herrschaft und Erinnerung (819-1252).
                Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-014999-7.

    Jeg har valgt å følge Wikipedia og fører Konrad II som sønn til Konrad I og Adelheid av Tours. 1

    Fra tysk og noe engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Konrad I av Burgund († 21. september etter 862) var sønn til greve Welf I († ca. 824) og Heilwig.
    Han var bror til
keiserinne Judith (* 795/797 - † 843), gift med Ludvig I den Fromme av Franken (*778 - † 840) og
dronning Hemma (* ca. 803 - † 876), gift med Ludvig I den Fromme av Frankens sønn,
                                                                               Ludvig den Tyske av Øst-Franken (* 806 - † 876).
    På grunn av dette forholdet ble han en av de nærmeste fortrolige til keiser Ludvig den Fromme. De var fengslet sammen i 833/834, og han lyktes i å etablere en sterk maktposisjon for sin familie i Øvre Schwaben.

    Han var en av de tre utsendingene som ble sendt av Karl den Skallede og svogeren Ludvig den Tyske med ekstraordinære fullmakter til deres bror Lothar I i 842 for å forhandle om deling av Frankerriket og for å tilby Lothar den tredje delen av imperiet de hadde forutbestemt. De to andre utsendingene var Seneschal Adalhard og greve Cobbo den Eldste.

    Etter Ludvig den Frommes død var han involvert ved inngåelsen av Verdun-traktaten i 843. Han var nå rådgiver for sin fars svoger, Ludvig II den Tyske, fram til at han forlot ham i 859 under et felttog i Vest-Franken og sammen med sine sønner slo seg sammen med Ludvig II's halvbror og Konrads nevø, Karl den Skallede.
    De ble sjenerøst belønnet og Konrad ble tildelt mange grevskaper. Ludvig den Tyske konfiskerte hans bayerske len og landområder.
    "Miracula Sancti Germani" kaller Konrad "Chuonradus princeps" (prins, hersker), når han registrerer hans ekteskap.

    Ti år tidligere, etter ekteskapet med Adeleide (Aelis), en datter til greve Hugo av Tours fra Etichonen-familien, hadde han blitt innlemmet i nevøens rike som greve av Paris.

    Konrad hadde følgende titler:
830 "Dux nobilissimus" (dvs. hertug) i Alemannia,
839 Greve i Argengau til etter 849.
839 Greve i Alpgau,
844 greve i Linzgau,
849 greve av Paris.
Etter 860 greve av Auxerre som etterfølger til Karl den Skallede.» 2

 

  1. Bernd Schneidmüller: Die Welfen: Herrschaft und Erinnerung (819-1252). Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-014999-7.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26