Willa (Gilla) av Provence eller Burgund
-(0912..0924)
Dronningkonsort.

>
       
   

Willa (Gilla) av Provence eller Burgund. Død mellom 912 og 924. Dronningkonsort.
Gift Rudolf I av Burgund. Konge.
Født omkring 860.
Død 25.10.912.
Rudolf II av Burgund. Konge.
Født omkring 880.
Død 11.07.937.
Willa av Burgund. Grevinne/markgrevinne.
Født omkring 900.
Død etter 936.

Biografi - Biography

Dronningkonsort.
Død mellom 912 og 924.

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Willa (Gilla) av Provence eller Burgund († mellom 912 og 924) var en tidlig middelaldersk frankisk dronning i Rhonedalen.

    Det er sikkert at hun
- først var konsort til Rudolf I av Øvre Burgund (utropt til konge i 888 og død 25.10.911 og
- fra 912 konsort til Hugo av Arles, grensegreve av Provence, fra 926 konge av Nord-Italia.

    Alt annet i hennes genealogi er mer eller mindre usikkert.

    Hun antas å være datter til Boso av Nedre Burgund (Provence). Hun antas videre å være mor til kong Rudolf II av Øvre Burgund og Italia.

    Disse to slektsforhold nyter noe indikativ støtte fra nær samtidige kilder.
    Det førstnevnte slektskapet ville gjøre henne til en søster – eller minst en halvsøster – til Ludvig den Blinde.
    Det andre ville bety at hun var "stammoder" til det siste uavhengige burgundiske kongehuset, og gjennom dette "stammoder" til de siste ottonske keiserne, til den siste karolingiske kongen av Frankrike, til en rekke hertuger av Schwaben, til de senere Guelph- og Saliandynastiene, så vel som praktisk talt til alle europeiske kongefamilier siden middelalderen.

    Dronning Willas dødsdato, etter 912 og før 924, er satt på basis av et dokument datert i 924 som uttrykker at hun er død.

    Etter hennes død, i 926, overtok enkemannen, greve Hugo, kongeriket Italia etter Rudolf II av Burgund (som var sønn eller stesønn til Willa).»

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Willa av Burgund, var sannsynligvis datter til Boso av Vienne, konge av Nedre Burgund ("Cisjuranien").
    Willa og Rudolf hadde fire barn:
    Rudolf II († 11.07.937), 912 konge av Burgund, 912-925 konge av Italia, begravet i Saint-Maurice, gift sannsynligvis i 922 med Bertha av Schwaben († etter 02.02.966), datter til Burchard II, hertug av Schwaben (Burchardinger).
    Ludvig († 920/929), greve av Thurgau, gift med Edgifa, datter til kong Edward den Eldre av England.
    Waldrada, gift mellom 921 og 17.07.923 med Bonifacius, hertug og markgreve av Spoleto († juli / desember 953).
    Judith († 929).

    I 912 giftet Willa seg 2. gang med greve Hugo av Vienne, i 924 konge av Nedre Burgund og i 926 som Hugo I, konge av Italia.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05