Reginar II av Hainaut
-(0932..)
Greve.

>
ff
Giselbert I av Maasgau. Født omkring 825. Død etter 877. Greve.
fm
Ermengard(?) av Franken. Født fra 826 til 830. Grevinne.
   
f
Reginar I av Hainaut. Født omkring 850. Død omkring 915. Hertug.
m
Alberada ???. Død etter 916. Hertuginne.

Reginar II av Hainaut. Død etter 932. Greve.
Gift Adelheid av Burgund. Grevinne.
Død etter 920.
Reginar III Langhals av Hainaut. Greve.
Født omkring 920.
Død 973.

Biografi - Biography

Greve.
Død etter 932.

Levde 916.
    Reginar (Rainier) var greve av Hainaut (Hennegau) 916 - 932. 1

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Reginar II. († etter 932) var fra 916 til 932 greve av Hainaut. Det nevnes i et dokument i 916 at han tilhørte den vest-frankiske kong Karl III den Enfoldiges side og derfor ikke deltok i sin bror, Giselberts opprør mot kongen. Han kom dermed i kamp med sin bror, men de forsonet seg senere.
    Han II stammet fra den europeiske høyadelsfamilien Reginare. Han var den andre sønnen til Reginar I, dux og marchio av Nedre Lothringen og hans hustru Alberada († 916- 919). Hans eldre bror var Giselbert, som senere ble hertug av Lothringen. Hans søster, hvis fornavn er ukjent, var gift med Berengar, greve av Lommagau og Maifeld og senere greve av Namur.

    Reginar nevnes første gang sammen med sin bror 19.01.916 i Herstal på den vest-frankiske kong Karl III den Enfoldiges side. Han hadde allerede tittelen greve (comes), men samtidige kilder nevner ikke noe om når han ble utnevnt til greve i Hainaut. Muligens overtok han amtet etter Sigehard († etter 908), alternativt overtok han det direkte fra sin far som døde mot slutten av 915. At Reginar II fungerte som greve av Hainaut, framgår tydelig av Gerhard av Brognes vita og en bekjentgjørelse utstedt av keiser Otto I den store i 966.

    Han deltok ikke i sin bror, Giselberts, opprør mot kong Karl III den Enfoldiges og kom i kamp med sin bror, hvor Hainaut ble ødelagt av Giselbert. I 924 ble Giselbert fanget av svogeren Berengar av Lommegau og først løslatt etter at Reginar hadde tatt en av Berengers sønner som gissel. Etter at Lothringen kom inn under det øst-frankiske rikets suverenitet i 926, forsonet Reginar seg med sin bror, da begge anerkjente det nye herskerforholdet.

    Reginar II var gift med Adelheid, hertuginne av Burgund, en datter til hertug Rikard Dommeren og hans hustru, Adelheid, grevinne av Auxerre og hertuginne av Transjurania.» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 419. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26