Jakob Oluffsen Østbyhaug Østre (Haugen)
1633?-

ff
Ellef Østbyhaug Østre (Haugen).
     
f
Oluff Ellefsen Østbyhaug Østre (Haugen). Født omkring 1591. Død før 1690 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).
 
Gift .
Henning Jakobsen Kirkvold. Soldat.
Født omkring 1671 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).
Død 1757 i Møsjødalen, Stugudal, Tydal (ST).

Biografi - Biography

Levde 1701 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).

    I følge «Bygdebok for Tydal» og «Tydalsboka» var Jakob sønn til Oluff Ellefsen på Haugen og bror til Eiluf og Hans.
    Jacob nevnes ikke – i motsetning til Oluff og Eiluf – i noen av manntallene i 1660-årene. Jeg vet ikke om forfatterene har dokumentasjon av hans slektskap. Det er selvfølgelig mulig at han ikke var hjemme ved manntallene, selv om det da ofte heter at personen er bortreist.

    Jakobs bror Hans er oppført som bruker i matriklene frem til 1690-årene, og han døde trolig før 1700. Vi kjenner ikke til om han hadde egen familie.

    "
Fogderegnskap Strinda og Selbu fogderi 1689-90 - A Matrikkel 1690 -Selboe tinglag, Tyedalen - Bilde 167.

    Etter 1660 ble krongodset solgt til private, og Kongens eiendommer i Østby ble kjøpt av rentemester Henrik Møller fra Danmark. I 1681 ble eiendommene kjøpt av trondheimsborgeren Tomas Hammond. Ved giftermål kom dette godset senere i hendene på Angell-familien. Hans ble altså leilending under disse godseierne. Selv eide han kun en liten part (6 marklag).

    "
Fogderegnskap Strinda og Selbu fogderi 1692 - A Matrikkel 1690 -Selboe tinglag, Tyedalen - Bilde 270.

    I 1792 er Jacob og Joen leilendinger på Østbyhaug.
        «Tyedallen
Østbye Jacob og Joen
    Sal: Tommas Hammands odell – 1 spand 12 marklag
    Pastor til Sielboe – 8 marklag
    Tyedallen Kierche – 4 marklag.
Sal: Hammand bøxler.»

    Ved manntallet i 1701 er Jakob bruker av Haugen eller Østbyhaug Østre. Hvor det er blitt av broren Eiluff kan ikke påvises.

    I folketellingen står det:


    "
Manntallet i 1701, 14 Strinda og Selbu ogderi, Selbu prestegjeld, Tydal sogn, folio 232..

Jakob Olsen, 68 år.
Sønn Henning Jakobsen, 30 år, «gift paa garden, Reserve Soldat». 1

 

  1. Fogderegnskap Strinda og Selbu fogderi 1689-90 - A Matrikkel 1690 -Selboe tinglag, Tyedalen - Bilde 167. Fogderegnskap Strinda og Selbu fogderi 1692 - A Matrikkel 1690 -Selboe tinglag, Tyedalen - Bilde 270. Manntallet i 1701, 14 Strinda og Selbu ogderi, Selbu prestegjeld, Tydal sogn, folio 232.. Tydalsboka, Bind 2, side 223-224. Bygdebok for Tydal, Bind 4, side 58.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29