Tore Trondsen Tynnøl
-1590

  fm
Gunnhild Trondsdatter.
   
f
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
 

Tore Trondsen Tynnøl. Død 1590 på Tynnøl, Lesja (OP).

    Tore var sønn til Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533).

    Engebret Hougen skriver i «Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten», NST V (1935-36), side 226-28 bl.a.
  «I en pakke dokumenter fra gården Helle (Hellen) i Vaage har jeg (Hougen) funnet et brev som er skrevet på papir og er i sin helhet bevart bortsett fra at seglene er avslitt. Det er datert Vaage 25. november 1573 "oc anden dag epther paa Lum", og oplyser at Erik Jonssøn på Hellen og hans bror Østen Jonssøn krevet almuen til vidne på at deres far Jon Trondssøn ikke hadde overdratt "Torir Tønøl, som ær enn aff the yngste theris ffaderbrøder", nogen part i Tynnøl i Lesje, men at avtalen var at Tore skulde bli "sidendis en tid lang oc saa vige hver til sine som retferdigt ær".

    Den nevnte Tore Tynnøls fulle navn var Tore Trondssøn Tynnøl og han er mange ganger nevnt i lensregnskapene mellem 1575 og 1590.
    Han var sønn av Trond Endridessøn på Tynnøl, som har levet mellem ca. 1490 og 1560, og også han er kjent fra flere dokumenter. Tore Trondssøns sønn Trond Toressøn Tynnøl finnes gjentagne ganger i regnskapene 1610-1624, og hans sønn var bl. a. Sivert (eller Sigurd) Trondsson Tynøl, som var en av arvingene efter hustru Barbara Trondsdatter, biskop Jørgen Eriksens enke i Stavanger.
    Som i Bind II s. 118 meddelt gav Tord Tordssøn på Bjølstad, Per Trondssøn på Valbjør og Sivert Trondssøn på Tynnøl avkall for arv efter hustru Barbara ved tinget i Stavanger 24. oktober 1632.
    Tord Tordssøn og Per Trondssøn var, som bekjent, begge sønnesønner av ErikTrondssøn Bjølstad, og det må dermed ansees som sikkert at Eriks bror Jon Trondssøn, som i 1558 var med å innløse Valbjør, er identisk med den i brevet fra 1573 nevnte Jon Trondssøn Helle.
    Trond Endridessøn Tynnøl har således, blandt flere andre sønner, hatt følgende tre: Erik Trondssøn Bjølstad, Jon Trondssøn Helle og Tore Trondssøn Tynnøl samt en datter Barbara Trondsdatter, som var gift 3. gang med biskop Jørgen Eriksen.» 1

 

  1. Engebret Hougen: «Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten», NST V (1935-36), side 226-28.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29