Thord Thorgundsen

>
       
   
Gift Birgitte [Berta] Kjettelsdatter til Tierne.
Tora Thordsdatter Tjerne. Født omkring 1485 på Tjerne, Ringsaker, Ringsaker (HE).
Død omkring 1525 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Kjell Thordsen Tjerne. Væpner.
Død 1531.
Gudrun Thordsdatter Tjerne.

    Over tid har det blitt fremmet et antall teorier når det gjelder Thords slekt, bl. a. at han tilhørte Smør-slekten og at han hadde opphav i Napoli,

    Tore H. Vigerust hadde et innlegg i Digitalarkivets forum 31.07.2007 – [#21085] «Tjerne-ætten» om misforståelser når det gjelder Tords opphav:
  «I Birgitte Knudsdatter Seeblads norske Våbenbog fra 1600-tallet (DRA, Håndskriftsamlingen XIII, Genealogisk-Heraldisk Selskab, Generalia 2o, nr. 85 B), våpen nr. 12, finnes et våpen med ni liljer i fire rader, 3, 3, 2, 1.
    Det samme våpnet finnes i Ole Bangs norske Våbenbog, tildels efter Rostgaard (DRA, Håndskriftsamlingen XIII, Genealogisk-Heraldisk Selskab, Generalia 2o, nr. 21, våpen nr. 87
    Våpnet finnes naturligvis i eldre norske våpenbøker, bl a Iver Hirtzholms originale våpenbok fra 2. del av 1600-tallet (Nasjonalbiblioteket avd Oslo, MS 4o nr. 597, våpen nr. 196, der tillagt Tord Torgundsson av Tjerne. Slik også i alle kopier av Hirtzholms våpenbok, kopiene gjerne også kalt Klevenfeldts norske våpenbok.
    Teksten hos Birgitte Seeblad er påført i yngre tid, muligens helt på slutten av 1700-tallet, og har her:
    [12] Denne slegte haffde sit förste Vdspring aff det Kongerige Neapolis och var aff Förstelig blod som bleff her Jndgifft med Kongeslegterne i Norge. (Tilføyelse med annen hånd:) Her Jon Smör till Hattebergh hans Vaaben (ny hånd:) hans Frue hede Fru Bielche.
    Merknad [av Tore H. Vigerust]: Dette er ikke våpnet til herr Jon Smør, for hans våpen kjennes både fra segl og våpenbøker. Han er feilaktig tillagt setegården Hatteberg siden en av hans døtre var gift til Hatteberg, og Hatteberg senere inngikk i det såkalte Galtung- og Smørsgodset.
    Men teksten i B Seeblads manuskript, er altså selve opphavet til at slekten til Tore / Tord Torgunnsson og Tjerne-ætten både er tillagt slektsnavnet Smør og tillagt opphav i Napili, begge deler helt feilaktig.»

    Det eneste vi vel egentlig vet er at han kom fra «Viken», at han eide gården Dyne i Bohuslän og at han ble gift til Tjerne på Ringerike.

    Kildene er svake, det nærmeste vi kommer er en (sekundær) fortegnelse fra 1700-tallet av Ole Bang.

    Navnene til Tora Thorsdattter foreldre har jeg hentet fra denne kilden, dokumentert av Tore H. Vigerust i et innlegg i Digitalarkivets forum 31.07.2007 – [#21085] «Tjerne- ætten»:
        «Fra Ole Bang (1710-1783)»:
    «En gammel fortegnelse på den norske adel (DRA, Håndskriftsamlingen XIII,
Genealogisk-Heraldisk Selskab – Generalia 2o, nr. 3):
    Thore Thorgundsen
og dette er Hustru Annæ Crucovs Möderne og Thore Thorgundsen paa Hedemarken förte dette,
Denne Thore var föd i Wiegen, hans Hustrue var Hustrue Berta Kiettelsdatter til Tierne, med hende fik hand Tierne og Tiernegods deres börn var
1, Hustru Thore som fik Östen Bratt.
2, Kield Thoresen, Som var K. Christiani 3tii Överste for Carlsborg i Wiegen og havde Österdalen i forlening, hans Hustrue Agatha, Asguth Qumpes datter, og södster til Hustrue Karen som var Hans Krukows Hustrue.
3, Hustrue Guren Thorsdatter som fick Johan Krucow.»

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30