Anders Bersvendsen Megaard
1628?-(..1690)

>
       
f
Bersvend Megaard.
 

Anders Bersvendsen Megaard. Født omkring 1628 til Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST). Død før 1690 fra Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Gift .
Bersvend Andersen Megaard. Gårdbruker.
Født omkring 1651 på Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Født omkring 1628 til Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Død før 1690 fra Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Levde 1680 på Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    I 1657 betaler Bersvends sønn, Anders, kvegskatten som bruker på gården.

  "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381).

    Han har en buskap på 19 hester og kyr, 1 sau, 5 geiter og svin. Men det er en bruker til, Suend, som har 17 hester og kyr, 1 sau, 5 geiter og svin. Det er sannsynlig at Anders og Suend er brødre og driver hver sin del av gården.

    De samme to brukerne har gården i 1666, og brukene er like store. Hele gården er nå på 1½ spann 2 ml. Enten har de vokst mye, eller så er det tilbakekjøpt en del. Det kan godt være at det ene bruket svarer til den senere Megaardsmoen, men det er ikke mulig å se hvem som har hvilket bruk.
    (1 spann = 3 øre (= 9 ertuger) = 72 marklag (ml)).

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328.

    Suend, som var kirkeverge, bruker 2 øre 1 ml., er 46 aar og har 2 sønner, Hans, 14 aar, og Bersvend, 12 år. Dertil 2 drenger, Lars, bortreist, og Oluf, 10 aar.
    Den andre brukeren, Anders, bruger 2 øre 1 ml., er 38(?) aar. Han har sønnen Oluf, 4 aar, men ingen drenger.

  "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 103b.

    Suend og Anders har også gården i 1667. Anders er lagrettesmann. De eier gården selv, dertil ½ spann i Midtaune. Denne gården ble av og til brukt som avlsgård under Megaard, og det er sikkert slektskap mellom de to gårdene opp gjennom tidene. Skatten er:

  «Leding, 7 ort 6 sk.
    Tiende, buiget korn (bygg), 2 td.
    Smaa tiende, ½ rdlr.
    1 engeslett, 6 sk.
    Aff 1 myrslett, 16 sk.
    1 qvernsted, 6 sk.»
  "
Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - I Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 233.

    Megaard = Anders
Eier sielf – 2 øre 19 ml:
Biørn och Thorgeir Vdset – ½ øre
Lan..(?) Sommeruold – 6 ml:
Anders Estensøn LøvAaß – 6 ml:
    [Tilsammen] 1 Spd 19 ml: – [Skatt] 3½ Rdlr 1 ort 2 ß:
    (1 spann = 3 øre (= 9 ertuger) = 72 marklag (ml)).
1 Engeslet och Jt myreslet huor paa
    Aufles – 11 Leß Høe – [Skatt] 22 ß:
    Noch af Livsen(?) och øflings siøe – [Skatt] ½ ort
                   1 Quernsted – [Skatt] ½ ort

    HoltAallens = Prestegaard = Stene er
        – 2 øre – Bouges och besiddes af Presten

    Megaaard = Suend
til Anders Megaard – ½ Spnd 1½ ml:
Ejer sielf – 16½ ml:
        [Tilsammen] 2 øre 6 ml: – [Skatt] 2 Rdlr 1 ort.»

  "
Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - B Matrikkel 1680, Upaginert, bilde 44.

«Megaard = Anders Eier udj Megd. med Øfne og Fageraas – 1 Spd 2 øre 13 ml:
                   Joen Thronß: Øfne – 12 ml:
                   Sifuer Sommeruold – 12 ml:
                   Vice Lsugmand – 1 øre 3 ml:
                   Bergmester – 18 ml: – [tilsammen] 2 Spd 2 øre 10 ml:
Anders Megrd: Bøxler Sit,
Joen Thronß: Øfne og Sifuer Sommeruold Sit og
Vice Laiugmand Resten».

    I 1690 er det sønnen Bersvend som har gården. Anders er nå antagelig død. 1

 

 1. Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381). Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 103b. Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - I Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 233. Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - B Matrikkel 1680, Upaginert, bilde 44. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 228.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30