Bersvend Megaard

>
       
   
Gift .
Anders Bersvendsen Megaard. Født omkring 1628 til Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Død før 1690 fra Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Levde 1645 på Megaarden, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Under folketellingen for koppskatten (8 skillingskatten på hver voksen) i 1645 bruker Bersvend gården. Det er grunn til å tro at han er sønn til den tidlligere brukeren, Ole.

    "
Koppskatten i 1645, Trondheims Lehn, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 13).

    Han har kone, og dertil følgende voksne personer på gården: Anders, Ingeborg og Kari. Om alle disse er hans barn, eller hvem det er kan ikke sies sikkert, men i alle fall er nok Anders hans sønn.

    Skattematrikkelen fra 1647 for «Holdtaallenns Tinglaug¯ viser:

1
    "
Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, folio 58).

«Bersuend Medg[aa]rd 1 spd, 1 øre 10 mkl.
    Till Konn. Mayt. 1 spd.
    Selff eiendis 1 øre 10 mkl.
Ko. Ma. bøxell.»
        (1 spann = 3 øre (= 9 ertuger) = 72 marklag (ml)).

    Megården er en gammel gård. Om ikke annet, kan en skjønne det av at det er store vidder, særlig i Hultdalen som har hørt til gården. Den ligger også bra til, med god jord. Det eldste navnet, «Midrudh», og navnet ellers, tyder også på at den har ligget i midten, og derfor trolig er eldst av gårdene omkring. En skal også nevne sagnet om «Jo-Fløttirauv», som det er fortalt skulle ha slått seg ned i Megården. Det må i så fall være før 1450. Det er også mulig at Megården hadde fått tak i Midtaune og Fageråsen, fordi Jo bodde på begge disse plassene. Likeledes på Envollen og Holvollen.

    Gården nevnes første gang i 1450. Den hørte da til domkirken. Den er bygslet for ½ mark, og det er Barder (Bård) Finsson som har gitt hele gården til domkirken. Vi vet ikke om Bård bodde på gården.

    Gården er hverken nevnt i skattemanntallet i 1520,eller i Olav Engelbrektssons jordebok i 1530.

    I 1548 heter mannen her Eyliff Midthgord. Han betalte ½ daler i skatt. Men i 1557 er det Joen i Midgaard som har betalt den halve daleren, og som altså da har gården. Det er ikke mulig å noe om slektskap.

    I 1611 er det ei enke som har gården. Gården er på 1 spann. Dette er kanskje enka etter Joen.

    I 1630 er det Oluff Medgaard som er her. Men gården er nå bare på 2 øre 10 ml. Det må altså ha vært solgt av noe fra gården. 2

 

  1. Koppskatten i 1645, Trondheims Lehn, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 13). Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, folio 58). Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 227-228.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30