Amund Grimsen Glømmen

>
ff
Andres Sigurdsen. Født omkring 1340. Død før 1390.
fm
Ragnild Ivarsdatter.
   
f
Grim Andressen Glømmen. Født omkring 1370. Død før 1452 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP).
 
Gift 1452 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP) .
Baard Amundsen Glømmen.

Levde mellom 1429 og 1468 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP).
    Amund var sønn til Grim Andressen (~1370 - >1429).

    "
Med forbehold om Andres Sigurdssons antall ekteskap, med forbehold om Grim, Stefan og Niklas er fullbrødre eller halvbrødre samt med forbehold om hvem som er deres mor/mødre kan denne hypotetiske ættetavle oppstilles. (Olav T. Forseth: "Omkring Glømmen-ætta", N.S.T. Bind XXX (1985-86), side 204-10 med kommentarer av Tore H. Vigerust, side 215).

    Han hadde følgende barn (minst):
Baard, nevnt 1490-1505.
Dertil flere brødre.

    Amund giftet seg på Glømmen 20.06.1452 og overtok samtidig halve gården (DN VIII 347):
  «Thet kennoms mit Torliut Swensson ok Torer Erikson at mit warum a Glœmene j bryllœppe Amundz Grimsons ok mange adre godhe men ok quinna saghum og hœrdum a. at Grimer Andresson gudh hans sall nadhe gaf Amundhe sone sinom halft Glœmene som ligher a Trœttene med thy skylmale ath Amunder skulle sittia a fornemda Glœmene swa lenge som Grimer lifdhe ok ey fra fara. Jtem wara hans Grims hielps man til dœdre dagha. Jtem kendes ok Grimer samstundis ath Amundher son hans skulle frelselika filia efther Grims lifdagha saa mœket som Grimer atte j Glœmene med allum s(i)num lutum ok lunnindum. Jtem sagdhe ok Grimer Andresson at hans dœter skula egha wtjorder ok lœsa peinenga at emgot wardhe forer thy at ey skall Glœmene partas saghde Grimer afta ok jdhelika. Jtem er ws ok kunnokt ok mangum godum mannum ath Amunder war ner fadher ok moder ok var terra *hielsp man til thera dœdre dagha som ein dandeman til sanninder hengdum mit akar jncigle forer thetta bref giort war tysdaghen nest forer Jonsuaku anno domini mo cd lii.»
Tillegg: Bagpaa, yngre: Breff for Glømen.
Sammendrag:
To Mænd bevidne, at de vare tilstede paa Glömen i Thrötten i Amund Grimssöns Bryllup og hörte, at hans Fader Grim Andressön gav ham Halvparten af Gaarden, saa at han skulde sidde derpaa og være Faderens Hjælpsmand, saalænge denne levede, og derpaa have alt, hvad han havde eiet deri, medens Dötrene skulde have andet Jordegods og Lösöre, saa at Gaarden ikke blev delt.     Hans foreldre må være døde. Det framgår av følgende avsnitt i brevet:
  «Grimer Andresson gudh hans sall nadhe» og «ath Amunder war ner fadher ok moder ok var terra».

    Det framgår også av diplomet ble gården nå var delt i to.

    Engebret Hougen skriver i «Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind III, at Amund trolig var gift med en datter til Alv Haldorsen Skaaden fra lensmannsætta på Hundorp. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 77. Tore H Vigerust: «Glømmen-ætten fra Øyer» - http://www.vigerust.net/redaksjon/adel2003_glommen.html.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30