Gudleik ???

>
       
   
Gift .
Peder Gudleiksen. Født omkring 1330.
??? Gudleiksdatter.

    Gudleik er kun kjent via sine barns patronymikon.

    Gudleik hadde følgende barn (minst):
Ca. 1330: Peder.
En datter, gift med Sjugurd Sjugurdsen Aukrust.

    Engebret Hougen fant det i «Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind II, trolig at Peder Gudleiksens far «må ha vore Gudleik Endridsen, kongens sysselmann iden nordre luten av Gudbrandsdalen», da han ikke kunne finne noen annen Gudleig som skulle passe inn. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 138-140.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30