Arno Haldorsdatter

>
       
   
Gift Arne ???.
??? Arnesdatter.

Levde omkring 1380.
    Arne og Arno hadde følgende barn (minst):
Bjørn, gift med Ingrid Nicolasdatter. Deres sønn må også ha hatt navnet Bjørn og som døde ca. 1417.
En datter gift 1. gang med Gudleik Pedersen, 2. gang med Torstein Paalsen [List].

    Bjørns hustru har hatt en søster, Ingegerd, gift med Ivar Olavsen.

    Domsbrev utstedt på Moen i Lom 24.03.1418 (DN III 635, «Regesta Norvegica» IX nr. 1282):
  «Domsbrev utst torsdag før marimesse i langfasten av Jon Sigurdsson, Andres Jonsson, Tore Sigurdsson, Gisbrekt Guttormsson, Gudbrand Halldorsson og Bergsvein Audunsson, lagrettemenn på Lom.
    De var samme dag til stede i stevnestua på Moen i Lom da kongens ombudsmann oppnevnte dem til å dømme om gods og arv etter Bjørn Arnesen, Ingrid Niculasdatter, hans hustru, og deres barn – gods som Ivar Olavsen sitter på, og som Arno Halldorsdatter var berettiget til å arve etter nevnte Bjørn, sitt sønnebarn.
    Lagrettesmennenes samstemmige dom var at Torstein Paalsen [List] som er gift med [Arnos] søster, skal ha hevd og arv etter Bjørn både i løst og fast. Dommen ble avsagt på rett våpenstevne på Moen, og utstederne kunne ikke finne annet for rett enn at farmor skal ta arv etter sitt sønnebarn foran mormor.
    Beseglet av ustederne .» 1

 

  1. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 282-285. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 128, 136.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30