Arne ???

>
       
   
Gift Arno Haldorsdatter.
??? Arnesdatter.

Levde omkring 1380.
    Arne er kun kjent via sine barns patronymikon (DN III 635). 1

 

  1. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 282-285. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 128, 136.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30