??? Østensdatter

ff
Goden Leiksen By.
     
f
Østen Godensen By.
 
Gift Peder Gudleiksen Skidaker. Født omkring 1404 på Skjåk [Skidaker], Skjåk (OP).
Cecilie Pedersdatter Skidaker.

    Peder var trolig gift med en datter til Østen Godensen By.

    De hadde trolig følgende barn (minst):
Cecilie, gift med Guttorm Endridsen [Bratt] på Bjølstad..
En sønn, gift og med et barn som døde i sped alder.

    Tore H. Vigerust skriver i «Adelsnytt» i «Genealogen» 1/99 følgende:
  «Da dette er et møtereferat, ingen selvstendig artikkel, skal jeg nøye meg med å ta opp et lite problem. Det gjelder spørsmålet om Guttorm Bratt Endridssons kone, Cecilie Petersdotter av Skjåk-ætten fra Skjåk, var av kongsætt. Ingen forskere har påvist en slik slektsmessig sammenheng. Cecilie skulle angivelig være datter av en ukjent søster til adelsmennene Eivind Gjordsson (på O i Vang på Hedemarken) og Jon Gjordsson (på Botner i Høland i Akershus), kjent i tiden 1438-1471. Disse to tilhørte O-ætten og stammer riktig nok fra kong Håkon 5 Magnusson. Deres etterkommere skal søkes i den senere O-ætten og Botner-ætten fra Høland. Det er helt åpenbart at bønder på 1600-tallet der er etterkommere til kongsætten Sværrre-ætten.»

    I et dokument datert 02.04.1448, som stammer fra arkivet på Bjølstad, ble Østen Godensen stevnet av Jon Gjordsen, sønn til Gyrd Ingjaldsen på O, for gården Lier i Veldre på Ringsaker. Gården hadde tidligere blitt solgt av Gyrd til Østens far, Goden Leiksen (DN III 797).
    Rettsforhandlingene ble ledet av lagmannen Ravald Niklesen og ble ført på By i Veldre på Ringsaker. Det var Østen Godensen som rådde over ødegården Lier og lagmannsbrevet endret ikke noe på dette – saken ble utsatt. Det videre utfallet er ikke kjent, men siden arkivet fra Bjølstad er såvidt rikholdig, er det uriktig å konkludere med andre rettsavgjørelser enn det som er kjent. Brevet forteller med andre ord at gården nå eies av Østen Godensen.
    Det er sannsynlig at Østen Godensen og hans far var gårdbrukere på By i Veldre, der saken foregikk i 1448. Gården Lier som saken dreide seg om, var en ødegård som ble brukt som slått under nabogårder. Derfor burde sammenhengen være at Østen Godensen beholdt gården Lier etter 1448 (derfor ble dokumentet bevart) og fikk en datter gift til Skjåk i Skjåk, som ble Cecilie Pedersdatters mor. Alternativt arvet folket på Bjølstad gården Lier på en mer infløkt måte etter Østen Godensen.

    Slekten på Bjølstad eide denne gården 19.01.1500 (DN II 1010).

    På denne måten får vi forklaringen til hvorfor Østen Guttormsen [Bratt] fikk sitt fornavn, nemlig ved oppkalling. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 148. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29