Barbara Trondsdatter
1515?-(..1606)

  fm
Gunnhild Trondsdatter.
   
f
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
 

Barbara Trondsdatter. Født omkring 1515. Død før 1606.

    Barbara var datter til Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533).

    Hun var gift
1. gang ca. 1530-40 med Tord Østensen Bratt,
2. gang før 01.07.1563 med Hans Pedersen i Bergen,
3(?) gang med Biskop Jørgen Eriksen (1535-1604).

    Hun hadde ingen barn og,døde før 28.09.1606 i Bergen.

    01.07.1563 la Eirik Østensen [Bratt] frem et brev med 3 menns segl om at salig Tord Bratt, Eiriks bror, hadde skiftet med sine søsken om farsarven, men da hadde Eirik ikke vært tilstede. Ved skiftet hadde Eirik fått ett forgylt sølvkors på 26 lodd og 16 store brudepenger, som Tord Bratts hustru Barbara Trondsdatter hadde lånt av hans mor da hun skulle kle seg som brud «og drog siden av med samme sølv uten all lovlig minde, så at forne Eirik Bratt hverken fik penger eller pengers værd derfor, hvorfor han anså sig for rettmessig eier av samme sølv, efter at hans mor nu var død».
    Til dette svarte Hans Pedersen for sin kone at Tord Bratt hadde gitt henne en gård, og at hun skulle ha lagt ut dette sølvet for å betale gjelden hans.
    Til det svarte Eirik Bratt at hans bror ikke hadde gitt ham noe. Bergens rådstuerett dømde at Hans Pedersen skulle gi arvesølvet tilbake til Eirik Bratt.

    Det har vært diskutert om Barbara også har vært gift med biskop Jørgen Eriksen (1535-1604) som var superintendent i Stavanger fra 1571 til sin død, men dette er neppe tilfelle. 1

 

  1. Per Berg: «Kvar vart det av Brattgodset?», NST XI, hefte 4 (1948), side 331. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 102-103.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29