Østen Erlendsen

       
f
Erlend Østensen Øy.
 
Gift .
Steinar Østensen [Bratt]. Sysselmann i Sødre Gudbrandsdalen.
Født 1390.
Død omkring 1450.

    Østen, som selv ikke er kjent fra noe diplom, må ha vært sønn til Erlend (Ellend) Østensen i Øy som nevnes mellom 1367 og 1380.

    Han må ha hatt 2 sønner (minst):
Steinar nevnt fra 1420, gift med Eldrid Eriksdatter (nevnt 1420-40), død ca. 1450.
Amund (Ommund?), nevnt 1405(?), og 1424-52, gift med Brynild Ivarsdatter (nevnt i 1427).

    Amund er nevnt i tilknytning til Øverøy i Finntrya i Vågå, like ved Vågåmo, og gården inngår i slektsgodset ved det skiftet som ble avholdt på Steig i Fron i 1588.
    Det jordegodset som da ble skiftet var i all hovedsak arven fra hans bror Steinar [Bratt] (Øverøy-ætten) og Sandbu-ætten. 1

 

  1. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 47-48.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29