Endrid [Ivarsen?]
1340?-1410?

>
       
   

Endrid [Ivarsen?]. Født omkring 1340. Død omkring 1410 på Lesja (OP).
Gift mellom 1405 og 1410 ??? Ivarsdatter Røssum. Født omkring 1385 på Røssum, Nord-Fron (OP).
Død etter 1412.
Helge Endridsen Røsssum. Født omkring 1403.
Død etter 1469.

Biografi - Biography

Født omkring 1340.
Død omkring 1410 på Lesja (OP).

    Endrid var lagrettesmann på Lesja.

    På Blakar ligger det et diplom skrevet 04.08.1361. Der står det at Sjugurd Ulvsen kunngjorde at han hadde avstått til sin frende Hallkjel (Sjugurdsen) og til stedatteren Ingebjørg 8 kyrleier jord i Blaker hver. Dertil fikk hun 4 merker gull. Han ba Ivar Erlingsen, Ivar Arnfinnsen og Erling Ivarsen sette sine segl på brevet, disse er dessverre borte (DN X 63).
    Det er her trolig at Ivar Erlingsen har vært med fordi han han var i slekt med Ingebjørg. Han må ha vært hennes farbror, for hun var datter til Helge Erlingsen [Skark] som hadde vært gift med Hustru Ingegerd Olavsdatter fra før 02.02.1342 til før 24.02.1346. Da var det skifte på gården fordi hun skulle gifte seg igjen med Sjugurd Ulvsen. Han har antagelig vært væpner, da hun ble kalt «Hustru» etter at hun ble gift med Sjugurd.

    Erling Ivarsen var antagelig far til Ivar Erlingsen, mens Ivar Arnfinnsen trolig også har hørt til slekten uten at vi vet på hvilken måte.
    Det er videre trolig at Ivar Erlingsen var far til Endrid Ivarsen som hadde sønnene Helge og Erling oppkalt etter fars farbror og fars farfar, og at Sjugurd Ulvsen var bror til Torstein Ulvsen gift med søster til Bjørn Ivarsen (og Eindrid Ivarsen?) og Arnbjørg Ivarsdatter. Skulle dette være korrekt, må Bjørn være født ett år før tidligere antatt, omkring 1340.

    Hans svigerfar, Ivar Kolbeinsen, kjøpte 04.10.1394 på «Gassegard i Lessio» 5 øresbol i «Reidesheim i Hvamm» og 1 øresbol i «Skalpestad» av Eirik Erlingsen. Vitne ved handelen var Eindrid Ivarsen som lagrettesmann sammen med Eystein Torsteinsen (DN V 365).

    Muligens har Endrid benyttet denne mulighet til å fri til hans datter.

    Han var også lagrettesmann på Bottem i Lesja 17.04.1396 (DN V 371).

    Engebret Hougen i Æ«ttesoge for Gudbrandsdalen», Bind III (utgitt lenge etter at han døde), side 19):
  «Andre gonger er han ikkje nemnt på Lesja, men det er som alt nemnt ikkje umogeleg at han er den same som 1383 var lagrettemann på Hedmark og 26. september 1412 på Dælin i Ottestad sokn, men då kan det ikkje vera rett at Gunnar Ivarsson er fødd i 1412. Det kan ikkje ha vore før 1413/14. Dette at Tynnøl var godset hans Bjørn Ivarssson i den tida, og seinare kom til etterkomarane hans Eindrid (Ivarsson?) gjer det likefullt rimeleg at desse har vore brør.»
     Dette er nok en lite trolig konstruksjon!

    Endrid døde trolig i 1410, senest i 1412-13. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen I, side 67, 103; III, side 18-20.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30