Helge Endridsen Røsssum
1403?-(1469..)

    mf
Ivar Kolbeinsen Røssum. Født omkring 1350 på Harildstad, Kvikne, Nord-Fron (OP).
 
f
Endrid [Ivarsen?]. Født omkring 1340. Død omkring 1410 på Lesja (OP).
m
??? Ivarsdatter Røssum. Født omkring 1385 på Røssum, Nord-Fron (OP). Død etter 1412.

Helge Endridsen Røsssum. Født omkring 1403. Død etter 1469.

    Hans foreldre var Endrid [Ivarsen?] (~1340 - ~1410) og
                                  en datter til Ivar Kolbeinsen Røssum.

    03.11.1469 ble det avholdt skifte på Oden mellom Helge og Erling Eindridsønner og deres halvbror, Gunnar Ivarsen. De var sammen arvinger til jord i Oden og Ulberg gjengitt i biografien til hans mor (DN II 874).
    Helge er bare nevnt i forbindelse med dette skifte.

    Da de hadde samme mor, må de på morssiden ha tilhørt ætten til Ivar Kolbeinsen Røssum. Hensyn tatt til når de levde, må de ha vært hans dattersønner, da det er sagt at Gunnar Ivarsen ble født i 1412. Hans mor må da være født før ca. 1385 om hun da skulle kunne ha fått en sønn i sitt andre ekteskap.
    Hennes far, Ivar Kolbeinsen, må ha vært myndig før 1394 og derfor være født ca. 1350. Hans far var da antagelig Kolbein på Harildstad som levde i 1336.

    Engebret Hougen fant det trolig at Helge var gift med en sønnedatter til en Audulv (Torsteinsen?) i Lom og at de hadde følgende barn (minst):
Ca. 1450: Engebret, til Hjelle på Dovre, levde i 1534, hans etterslekt er ikke kjent.
                                 «Engelbrett Huile» betalte i 1528 gjengjerd med 1 lodd sølv.
Endrid, ikke kjent fra skriftlige kilder, kun kjent som far til
    1. Ca. 1470-80: Ragnhild, gift før 1533 med Jens Ivarsen, levde i 1533,
                                                trolig på Russar i Skjåk eller på en Nes-gård i Lom,
                                                ukjent etterslekt.
    2. Ca. 1475: Trond, til Tynnøl i Lesja, død etter 1533 [dette er Ikke trolig!].

    I en debatt i Arkivverkets Digitalarkiv - [#27288] «Bratt-slekten i Gudbrandsdalen» går Tore H. Vigerust sterkt i rette med Hougens analyse:
    #32 - Skrevet 14.03.2005 - 01:37 av Tore H. Vigerust:
  «...., etter nitidig lesning av Engebret Hougens ættesoger og alle kildeutgaver til norsk historie i middelalderen og en tid etter, kom jeg for snart 30 år siden til den konklusjon at Engebret Hougens ættesoge om den såkalte Tynnølætta ikke baserte seg på historiske kilder, men var et fantasiprodukt vesentlig konstruert på ønsketenkning. Det viktige spørsmålet vil ikke være om det kan påvises noe feil hos Hougen, men om det kan påvises noe riktig i hans ættetavler om Tynnøl.»
    #33 - Skrevet samme dag - 01:43 av Tore H. Vigerust:
  «Vi er alle blitt lurt av E Hougen. Nå gjelder det starte på nytt med godt mot og sikre kilder. At alt som tidligere er skrevet, må raderes ut, gjør da ingen ting, siden vi er tilstrekkelig mange som kan ta fatt på en ny runde med forskning omkring denne slekten.» 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 67, 104; III, side 19-21.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29