Peder Jonsen Aas Lunden
1583?-1665?
Lensmann.

>
       
f
Jon Aas Lunden.
 

Peder Jonsen Aas Lunden. Født omkring 1583. Død omkring 1665 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Lensmann.
Gift .
Bjørn Pedersen Aas Lunden. Lensmann.
Født omkring 1610.
Død omkring 1680 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

Biografi - Biography

Lensmann.
Født omkring 1583.
Død omkring 1665 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

Levde 1661 på Lunden, Aas, Tydal (ST).
    Peder var antagelig sønn til den Jon som brukte Lunden i 1610.

    Han var lensmann, og gården hans hadde den største skyldverdien av alle i Tydal, nemlig 5 øre.

    Men han var ikke fullt ut selveier, 2 øre av eiendommen tilhørte prestebolet.

    Vi kjenner ikke navnet til Peders hustru.

    Skattematrikkelen for 1647 viser:


    "
Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, F Stjørdal og Selbu fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 90, legg 7, litra 1, side 381).

«Peder Aas.
    Sin egenn oddel 2½ øre.
    Till her Pouel 2 øre.
    Er 4½ øre.
    Oddelsmanden.»

    "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, N Selbu fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 352).

    I 1657 hadde gården 2 hester, 25 storfe og 15 småfe. Peder var også en av de få på den tiden som hadde gris.

    «Landkommisjonen ble nedsatt av kongen i 1661 for å registrere all jordeiendom i Norge og føre en ny matrikkel og for å ha ansvar for oppebørselen og forvaltning av statsinntekter i Norge.
    Punktet om ny matrikkel, som skulle erstatte skattematrikkelen fra 1647, ble raskt fjernet. Kommisjonens arbeid munnet dermed ikke ut i en fullstendig matrikkel, men i et betydelig grunnlagsmateriale i form av jordebøker.
    Opplysningene ble samlet inn på tingstedene» (Lokalhistoriewiki,no).

    "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, 27 Strinda, Selbu, Gauldal, Orkdal, Stjørdal, Verdal, Inderøy, Ytterøy og Sparbu, folio 270.

    For å fø denne store buskapen drev gården setring og slått helt oppe ved Stugusjøen. Brukeren betalte nemlig såkalt gressleie til Kongem for bruken av Movoll og Stuguvoll (Landkommisjonen av 1661).

Dessuten hadde gården kvernbruk og betalte skatt av dette.
    "
Prestenes 1. manntall i 1666: 32 Innherad prosti, Selbu prestegjeld, Selbu sogn,, Tydalen annex, folio 16.

     «Fuld-Gaarde J Tydals Annex.
Gaarder.
    Aaß 5 Øre
  Opsidere:
    Peder 81
      Sønner: Biørn – 54. Svend 40
                                  Svend 16»

    I det 2. prestemanntallet året etter er han borte. 1

 

  1. Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, F Stjørdal og Selbu fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 90, legg 7, litra 1, side 381). Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, N Selbu fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 352). Landkommisjonens Jordebog fra 1661, 27 Strinda, Selbu, Gauldal, Orkdal, Stjørdal, Verdal, Inderøy, Ytterøy og Sparbu, folio 270. Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 379-380. Tydalsboka, bind 2, side 190-191..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30