Jon Aas Lunden

>
       
   
Gift .
Peder Jonsen Aas Lunden. Lensmann.
Født omkring 1583.
Død omkring 1665 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

Levde 1610 på Lunden, Aas, Tydal (ST).
    Opphavet til den nåværende gården Lunden er etter alt å dømme den tidligere Hallosgården. Når navnet Lunden kom i bruk vet vi ikke sikkert, og det har sikkert oppstått etter flere oppdelinger og flytninger av både eiendomsgrenser og tun.

    Om det er riktig å føre Lunden tilbake til den gamle, opprinnelige Ås-gården, er Jon fra skattelistene i 1520 og 1557 den første brukeren vi vet om.

    "
Landskatt Martini 1610 1 Strinda fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 7, legg 1, litra 1, bilde 5).

    Brukeren heter Jon også i 1610 og det kan ha vært barnebarnet til den første Jon.

    Deretter overtok sønnen Peder Jonsen, som var født omkring 1585. 1

 

  1. Landskatt Martini 1610 1 Strinda fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 7, legg 1, litra 9, bilde 5). Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 379-380. Tydalsboka, bind 2, side 190-191..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30