Jon Aas Lunden

       
   
Gift .
Peder Jonsen Aas Lunden. Lensmann.
Født omkring 1583.
Død omkring 1665 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

Biografi - Biography

Levde 1610 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

    Opphavet til den nåværende gården Lunden er etter alt å dømme den tidligere Hallosgården. Når navnet Lunden kom i bruk vet vi ikke sikkert, og det har sikkert oppstått etter flere oppdelinger og flytninger av både eiendomsgrenser og tun.

    Om det er riktig å føre Lunden tilbake til den gamle, opprinnelige Ås-gården, er Jon fra skattelistene i 1520 og 1557 den første brukeren vi vet om.

    "
Landskatt Martini 1610 1 Strinda fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 7, legg 1, litra 1, bilde 5).

    Brukeren heter Jon også i 1610 og det kan ha vært barnebarnet til den første Jon.

    Deretter overtok sønnen Peder Jonsen, som var født omkring 1585. 1

 

  1. Landskatt Martini 1610 1 Strinda fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 7, legg 1, litra 9, bilde 5). Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 379-380. Tydalsboka, bind 2, side 190-191..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29