Ingeleiv Jacobsdatter Valbjør
-1697

>
ff
Gunnar Fellese. Død omkring 1643 på Fellese, Vågå (OP).
  mf
Peder Trondsen Valbjør. Født omkring 1580.
mm
Anne Ivarsdatter Sandbu. Født omkring 1591.
f
Jacob Gunnarsen Fellese/Valbjør. Født omkring 1612. Død omkring 1682 på Valbjør, Vågå (OP).
m
Eli Pedersdatter Valbjør. Født omkring 1615. Død etter 1697.
Gift Østen Erichsen Kongsli Sygard/Kvarberg Uppigard. Født omkring 1639 på Sygard, Kongsli, Sødorp, Nord-Fron (OP).
Død 1685 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).
Eli Østensdatter Kvarberg Uppigard. Født omkring 1683 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Død 1697.

Levde 1666 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).
    Ingeleiv var datter til Jacob Gunnarsen Fellese/Valbjør (~1612 - ~1682) og
                                        Eli Pedersdatter Valbjør (~1615 - >1697).

    Hun og Øystein hadde følgende barn (minst):
Ca. 1674: Eirik, døde i 1751.
Ca. 1675: Peder.
Jakob, døde i 1697.
Ca. 1680: Anne, døde i 1769.
Guri.
Ragnhild, døde i 1735.
Ca. 1683: Eli, gift med Ola Svendsen Klones.

    Ingeleiv døde antagelig i 1697.

    Det ble avholdt skifte etter henne og hennes tidligere avdøde mann 09.11.1697:

    "
Skifteprotokoll Gudbrandsdal sorenskriveri nr. I 3 Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, Vaage præstegield, folio 39b-40a (Utsnitt).

    źAo = 97 d = 9 Novembr: Hollis Skifte paa Quarberg J Waage Sogen efter Sl: Østen Erichs▀: og Hans Sl: Hustrue Ingelef Jacobsd: og imellem Deris 6 efterlatte Børn Nemlig,
        Erich og Peder Østen▀: sampt Anne, Guri, Ragnild og Elli Østensd:
    Ofwverende Fogden Hr. Loedt Coldevins Fuldmechtig Helle Jul, og af Laugrettet Hans Qvarberg og Jan Holden,
    Er da fremkommen til schifte som er Registeret Wurderet og J Penge anslagen til
            --- --- --- 367 Rdr 2 ort 12 ▀:
    Derimod angifvis Boedschyldig Gield til
            --- --- --- 26 Rdr.
    blifr saa igen til Schifte
            --- --- --- 341 Rdr 2 ort 12 ▀:
    Deraf Hver Broder Lod
            --- --- --- 85 Rdr 2 ort 2 ▀: [1 Rdr = 6 ort = 96 shilling].
    Item Hver Søster Lod
            --- --- --- 42 Rdr 2 ort 26Ż ▀:
    Berettes at vere
        Odelseigende J Qvarberg 4 Huder, og J Walberg 6 skinn
som Børnene vil bruge tilsammen, og Om Lø▀øren er Samptlig Deris begier at alting maa vere tilsammen, nu som tilforne, og Broderen som er ved Gaarden skal svare En Hver af dem Deris Anpart, baade udi Løst og Fast naar di blifr Fuldmyndige heller Behøfuer den,╗ 1

 

  1. Skifteprotokoll Gudbrandsdal sorenskriveri nr. I 3 Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, Vaage præstegield, folio 39b-40a. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 28. Pål Øystein Kvarberg: źSlekter i Vågå og Lom╗ (2000), side 122-124, 232.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30