Ragnhild Hansdatter/Endresdatter

>
       
   
Gift omkring 1599 i Vågå (OP) Anders Arnesen Austrem. Født mellom 1560 og 1570 i Vågå (OP).
Død før 1624 på Austrem, Vågå (OP).
Endre Andersen Austrem. Født omkring 1615 i Vågå (OP).
Død trolig omkring 1666 på Austrem, Vågå (OP).

Levde fra 1615 til 1634 på Austrem, Vågå (OP).
    Ragnhild og Anders hadde følgende barn (minst):
Ca. 1615: Endre, gift med Barbro Jacobsdatter Sørem. skifte avholdt 19.10.1671.
Amund, skifte avholdt 19.10.1671 samtidig med skiftet etter hans bror.

    Landskatten til Martini i 1622 viser:


    "
Landskatt Martini 1622. A Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 62, legg 2, litra 1, folio 11b).

«Ragnild Østrim eiger i Prestegiord paa Lom 3 schind
    Derfor giffued Penninge - 1 Dr.»

    I 1624 er Anders død. Hans hustru har overtatt gården.

    Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 – «Waage Præstegieldt» – viser:

    "
Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste, Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Waage Præstegieldt», side 182.

            «Gulbrandtzdals
    Odelsmends Jordebog, som effter Erlig och Welbyrdig Mand Jens Juel thill Kieldgaard, Danmarckes Riges Raad Stadtholder vdi Norge och Höffuidtzmand paa Aggerßhuus hans Welbyrdigheds schrifftlige Befalning ehr forfatted ANNO 1624.»
    «Waage Præstegieldt».
     Jordeigendes Bønder»
«Ragnild Østrim
    J fornefnte Østrim 4 hudder. Böxel
    J Prestegiord paa Lum 3 skind.».

    De 3 skinn Ragnhild eide i «Prestegiord» i 1622 og 1624 må være hennes manns foreldrearv da 3 skinn i samme gård i 1624 eies av Anders bror, Svend.

Ragnhild er så bruker av Austrem frem til og med 1634.

    1627: Landskatt 4 terminer:
«9. Læg - Ragnild Østring» - 13 Dr [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    Jul 1628 og påske 1629 - Landskatt:
«9. [leg] - Ragnild Øsrem» - 30 Dr [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    1630: Landskatt 14 dager etter Martini:
«6. læg - Ragnild Østring - 3 Dr».
    1632: Landskatt til Martini:
«6. Læg - Ragnild Østring - 9 ort».
    1634: Landskatt til Martini:
«6. Læg - Ragnild Østring - 1 Dr».

    I 1635 er sønnen Amund oppført som bruker av Austrem. 1

 

  1. Landskatt Martini 1622. A Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 62, legg 2, litra 1, fjolio 11b). Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste, Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Waage Præstegieldt», side 182.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30