Bersvend Hansen Bersvendstuen
1669?-1752

>
       
   

Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1669. Død 1752 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Gift Synne Larsdatter. Født omkring 1676.
Død 1751 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...09.1751 i Vågå (OP). 1
Hans Bersvendsen. Født omkring 1706 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1784 i Vågå (OP).
Begravet ...04.1784 i Vågå (OP). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1669.
Død 1752 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...02.1752 i Vågå (OP). 3

    O. Rygh skrev om Holungsøien i «Norske Gaardnavne» at Holungsøien søndre også ble kalt Øi.

    Når det gjelder stedsnavn, så er det ikke konsekvent i kildene. Holungsøyen er et skogområde øst for sentrum i Vågå. Her var det flere gårder som hadde eierinteresse, Knut Øy fra gården Øy var bare en av dem. På tidlig 1700-tall må Bersvend Hansen d.e. ha vært en tidlig nyrydder i Holungsøyen. På denne tiden var det ikke mange som ryddet seg nye plasser, og ofte gjorde de det uten avtaler.
    I 1750 var det kommet flere husmenn i Holungsøyen. Bersveinstuen er altså en av disse, og trolig en av de eldste. Plassen ligger nede ved elven på et relativt flatt område.

    Ifølge en dom i lagretten for Oplandene datert 18.06.1755 var det denne eldre Bersvend som ryddet husmannsplassen «Bersvendstuen» under Holungsøy «af raae Rod og i Wild Mark». Det var hans barnebarn, Bersvend Hansen d. y., som hadde gått til rettsak mot bonden Knud Povelsen på Øy som plassen nå tilhørte. Saken hadde gått helt opp til Høyesterett i København, og barnebarnet gikk seirende ut av striden!

    "
Lagtingsprotokoll nr. 7 for Oplandene - 1752-65 - folio 255 (Utsnitt).

    «Avsagt: Bersvend Hansen Har med Knud Øys til sin Forfader den gamle Bersvend Hansen udgivne Bøxelseddel af 11te Martu 1751 beviist, det bemelte Hans Bestefader den gamle Bersvend Hansen af raae Rod og i Wild Mark har oprøddet Pladsen Høllingsøen; Saa er og af widnernes Forklaring at uddrage, at Citanten eller Forældre maae Have opbygget Pladsens Huse og Ham eller Dem samme at være tilhørende, efterdi Knud Øy har sagt, at Han wilde betale Bersvend Hansen for Husene paa Pladsen efter deres værdi. ....»

    "
Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.

    Bersvend ble begravet i februar 1752, 83 år gammel. 4

 

  1. Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.
  2. Kirkebok Vågå nr. 1, 1739-1810: «Døde og begravede», 1782-86, side 194b.
  3. Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.
  4. Brev fra Mette Vårdal.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30