Hans Bersvendsen
1706?-1784

>
       
f
Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1669. Død 1752 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
m
Synne Larsdatter. Født omkring 1676. Død 1751 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).

Hans Bersvendsen. Født omkring 1706 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 1784 i Vågå (OP).
Gift Ragnhild ???.
Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1728 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1800 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...01.1800 i Vågå (OP). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1706 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1784 i Vågå (OP).
Begravet ...04.1784 i Vågå (OP). 2

Levde 1752 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
    Hans var sønn til Bersvend Hansen og Synne Larsdatter på Bersvendstuen.

    Hans var 46 år gammel ved skiftet etter sin mor 09.01.1752.

    Det er ikke trolig at han overtok plassen, men at hans sønn, Bersvend Hansen den yngre, arvet den av sin farfar og navnebror.

    Sønnen Bersvend førte i perioden 1753-55 sak mot eieren av gården Holingsøy som Bersvendplassen tilhørte, først i tingsretten, så for lagmannsretten. Saken ble avgjort i høyesteretten i København i sønnens favør.
    I et rettsmøte i tingretten 15.07.1754 fremgår det at noen av lagrettemennene var i slekt med Bersvend og hans familie.

    "
Tingbok Nord-Gudbrandsdal nr. 6 - 1752-55, folio 304a (utsnitt).

    «Siver Snerle sagte at være i 3d Led Beslægtiged til Bersvend Hansens Hudstrue. Ole Theigen siger at være til Hans Bersvendsen i 3de og 4de Led Beslægtiged og Jacob Østrem forklarede at være i 3de Led beslægtet til Bersvend Hansens Hudstrue. Povel Bolstad deretter og at Hans Hudstrue var(?) til Bersvend Hansens Hudstrue J 3de Led beslægtiget.»

    Dette må bety at Ole Teigen både var tremening og firmening til Hans.


    "
Kirkebok Vågå nr. 1, 1739-1810: «Døde og begravede», 1782-86, side 194b.

    «Inderst» Hans Bersvendsen døde i 1784 og ble begravet i april det året, 79 år gammel. 3

 

  1. Kirkebok Vågå nr. 1: «Begravede», folio 198b.
  2. Kirkebok Vågå nr. 1, 1739-1810: «Døde og begravede», 1782-86, side 194b.
  3. M. Høgåsen: «Tradisjonen held seg lenge» i Årbok for Gudbrandsdalen, 1964, side 219. Brev fra Mette Vårdal.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30