Kari Pedersdatter Perstu Messelt

>
ff
Peder Perstu Messelt. Festebonde, kirkeverge.
     
f
Peder Pedersen Perstu Messelt. Født omkring 1617. Festebonde.
 
Gift Halsten Tollefsen Søstumoen Møkleby. Festebonde.
Født omkring 1655.
Tarald Halstensen Aasen. Skrepphandler, festebonde.
Født omkring 1685 på Søstumoen, Møkleby, Elvedalen, Aamot (HE).
Død 1764 i Aasen, Haltdalen (ST).
Begravet 23.09.1764 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1

Levde 1667.
Levde 1685 på Søstumoen, Møkleby, Elvedalen, Aamot (HE).
    Kari kom fra Perstu Messelt.

    Hun og Halsten hadde følgende barn (minst):
Ca. 1682: Tollef, brukte gården i 1723, gift med Ragnhild Olsdatter Søstu Messelt, død våren 1750.
Ca. 1685: Tarald, til Aasen i Haltdalen, gift med Kari Jonsdatter Aasen, døde i 1764.
True, gift med Hågen Olsen Kroken.
Siri, gift med Ole Taraldsen Øvergård, døde i 1739.

    Sønnen Tollef døde våren 1750 og to år senere holdt hans enke skifte. De hadde 8 barn. Tilstede ved skiftet var den avdøde mannens søstersønner, Tarald Olsen Øvergård og Ole Hågensen Kroken. Enkens bror, Ole Olsen Messelt, la frem et skjøte fra 1725 på en huds skyld til Tollef Halstensen fra hans bror, Tarald Halstensen Aasen i Holtålen og hans svogre, Ole Taraldsen Øvergård og Hågen Olsen Kroken. Til dele mellom arvingene var det netto 706 rdl. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Begravne», folio 158, nr. 29.
  2. Anders Fosvold: Bygdebok for Stor-Elvdal - Bidrag til bygdens historie, bind II, side 577-78, 663, 668.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30